Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k “Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2007, 2, 44

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k “Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Vastu võetud 22.12.2006 nr 739

«Tulumaksuseaduse» § 11 lõigete 1 ja 6 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2000. a määrusega nr 89 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord»:

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast» (RTL 2000, 21, 298; 2006, 55, 1012) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
1) punktist 1 «Tallinn» Eesti Uimastipreventsiooni Sihtasutus (registrikood 90000593) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 12. oktoobri 2006. a otsusele nr 3435;
2) punktist 1 «Tallinn» Iluuisutamise Klubi Hõbeuisk (registrikood 80099840) mittetulundusühingu enda 3. novembri 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. novembri 2006. a otsusele nr 3904;
3) punktist 1 «Tallinn» Keskhaigla Sisehaiguste Kliiniku Arenduskeskus (registrikood 80048481) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 6. oktoobri 2006. a otsusele nr 3372;
4) punktist 1 «Tallinn» Kunsti ja Käsitööklubi TÄRN (registrikood 80018190) mittetulundusühingu enda 14. novembri 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 20. novembri 2006. a otsusele nr 3946;
5) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Soome Mereväes Teeninud Eestlaste Gild (registrikood 80079079) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 25. oktoobri 2006. a otsusele nr 3626;
6) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Eesti Kutsehariduse Reform (registrikood 90000722) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 25. oktoobri 2006. a otsusele nr 3628;
7) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus EHF (registrikood 90005120) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 13. oktoobri 2006. a otsusele nr 3447;
8) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus MDAC (registrikood 90006288) sihtasutuse enda 30. oktoobri 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 1. novembri 2006. a otsusele nr 3743;
9) punktist 2 «Harju maakond» Nissi Noorte Spordiklubi (registrikood 80070397) mittetulundusühingu enda 9. novembri 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 20. novembri 2006. a otsusele nr 3947;
10) punktist 3 «Hiiu maakond» Hiiu Purjelaeva Selts (registrikood 80027444) mittetulundusühingu enda 16. oktoobri 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 16. oktoobri 2006. a otsusele nr 8-12/1896;
11) punktist 4 «Narva» Üksikemade Selts Emme (registrikood 80033210) mittetulundusühingu enda 28. septembri 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 2. oktoobri 2006. a otsusele nr 8-12/1122;
12) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Mittetulundusühing Ahtme Õppe- ja Arenduskeskus (registrikood 80218210) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punktide 2 ja 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 13. oktoobri 2006. a otsusele nr 8-12/1221;
13) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Mittetulundusühing Sportpaintball Klubi X-Treme Games (registrikood 80137629) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 13. oktoobri 2006. a otsusele nr 8-12/1218;
14) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Spordiklubi Kuldkaru (registrikood 80129067) mittetulundusühingu enda 12. oktoobri 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 13. oktoobri 2006. a otsusele nr 8-12/1220;
15) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Spordiklubi Muskel-Sport (registrikood 80025296) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 1 ja lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 13. oktoobri 2006. a otsusele nr 8-12/1217;
16) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Ühing Uus Elu (registrikood 80137997) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3, lõike 5 punktide 1 ja 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 13. oktoobri 2006. a otsusele nr 8-12/1219;
17) punktist 6 «Jõgeva maakond» Hiina võitluskunstide klubi (registrikood 80109550) mittetulundusühingu enda 12. oktoobri 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 12. oktoobri 2006. a otsusele nr 8-12/1398;
18) punktist 6 «Jõgeva maakond» Mittetulundusühing The Alexandrine Christian Tradition Charitable Society (registrikood 80041912) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõigete 5 ja 6 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 6. oktoobri 2006. a otsusele nr 8-12/1328;
19) punktist 12 «Rapla maakond» Korvpalliklubi Rapla (registrikood 80048897) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 6. oktoobri 2006. a otsusele nr 8-12/1809;
20) punktist 14 «Tartu maakond» Klubi Wiking-Narva (registrikood 80078536) mittetulundusühingu enda 21. juuli 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 3. augusti 2006. a otsusele nr 8-12/1068;
21) punktist 14 «Tartu maakond» Mittetulundusühing Kristlik Heategevus (registrikood 80165643) mittetulundusühingu enda 10. oktoobri 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 13. oktoobri 2006. a otsusele nr 8-12/1402;
22) punktist 14 «Tartu maakond» Mittetulundusühing Stellaarium (registrikood 80019404) mittetulundusühingu enda 2. oktoobri 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 4. oktoobri 2006. a otsusele nr 8-12/1314;
23) punktist 14 «Tartu maakond» Tartu Linna ja Maakonna Noorte Nõustamiskeskus (registrikood 80072812) mittetulundusühingu enda 26. septembri 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 28. septembri 2006. a otsusele nr 8-12/1277;
24) punktist 14 «Tartu maakond» Tartu Rock Fännklubi (registrikood 80169411) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 29. septembri 2006. a otsusele nr 8-12/1281;
25) punktist 14 «Tartu maakond» Tartu spordi- ja mänguväljakud (registrikood 80026924) mittetulundusühingu enda 2. oktoobri 2006. a taotluse alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 4. oktoobri 2006. a otsusele nr 8-12/1313.

2. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskuse otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldust rakendatakse 1. jaanuarist 2007. a.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates selle teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json