Teksti suurus:

Aleksei Aleksejevile Eesti kodakondsuse andmine eriliste teenete eest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2007, 3, 54

Aleksei Aleksejevile Eesti kodakondsuse andmine eriliste teenete eest

Vastu võetud 22.12.2006 nr 741

«Kodakondsuse seaduse» § 20 lõike 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse §-ga 10 anda kultuuriminister Raivo Palmaru ettepanekul Eesti kodakondsus eriliste teenete eest Aleksei Aleksejevile (sünd 16.10.1974).

Aleksei Aleksejev on sündinud Venemaal. Aleksei Aleksejev on Venemaa Föderatsiooni kodanik.

Aleksei Aleksejev on lõpetanud Joškar-Ola Muusikakutsekooli. Ta asus Eestisse elama 1994. aastal, mil alustas eesti keele õpinguid Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Aastatel 1996–2000 õppis Aleksei Aleksejev Tallinna Pedagoogikaülikoolis kultuuriteaduskonnas, täitis filmi ja video bakalaureuse õppekava ning talle omistati baccalaureus artium’i kraad dokumentaalfilmi režissöör-operaatori erialal.

Alates 2002. aastast töötab Aleksei Aleksejev Ääsmäe Põhikoolis filmiõpetuse õpetajana. Tema juhendamisel teevad lapsed lühifilme, kajastavad kooliüritusi, jäädvustavad kontserte. Tema õpilased on aktiivselt osalenud noorte amatöörfilmi festivalidel Eestis.

Aleksei Aleksejev viis Eesti Kunstiakadeemias 2004/2005. õppeaasta kevadsemestril läbi graafilise disaini eriala bakalaureuseõppe video- ning filmikunsti baaskursuse. Ta on professionaal, kes oskab üliõpilastele oma teadmisi hästi edasi anda ning täidab nõudlikke õppekavasid kõrgel tasemel, on suhtlemisel üliõpilastega korrektne ja nõudlik.

Aleksei Aleksejev on loonud mitmeid dokumentaalfilme («Seitsme järve vahel», «Mari rahva pulmad», «Püha mägi» ja «Laulupidu Marimaal»). 2003. aastal asutas ta mittetulundusühingu ETNOMEEDIA, kelle eesmärk on tutvustada soome-ugri rahvaste etnograafiat, folkloori, antropoloogiat ja teisi rahvuskultuuri valdkondi. Tema tegevus aitab kaasa soome-ugri hõimurahvaste kultuuri tundmaõppimisele ning Eesti kultuurimaastiku rikastamisele.

«Kodakondsuse seaduse» § 1 lõike 2 ja § 19 lõike 3 kohaselt ei või Eesti kodanik olla samal ajal mõne muu riigi kodakondsuses ja Eesti kodakondsuse saamisel peab ta olema vabastatud senisest kodakondsusest.

«Kodakondsuse seaduse» § 20 lõike 2 kohaselt jõustub Vabariigi Valitsuse Eesti kodakondsuse andmise korraldus allakirjutamise päeval, kui korralduses eneses ei sätestata muud tähtaega.

Korraldus jõustub Aleksei Aleksejevi Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest vabastamisele järgneval päeval tingimusel, et Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitatakse dokument, mis tõendab tema vabastamist Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json