Teksti suurus:

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 145 “Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide edastamise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 3, 49

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 145 “Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide edastamise kord” muutmine

Vastu võetud 03.01.2007 nr 1

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 63 lõigete 1, 2 ja 3 ning § 65 alusel.

§1. Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 145 «Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide edastamise kord» (RTL 2002, 144, 2116; 2004, 102, 1659) § 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Hüvitise määr

(1) Haigekassa hüvitab vähemalt 19-aastasele isikule kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 300 krooni.

(2) Haigekassa hüvitab rasedale kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 450 krooni.

(3) Haigekassa hüvitab alla üheaastase lapse emale kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 450 krooni.

(4) Haigekassa hüvitab isikule, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust, kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 450 krooni.

(5) Haigekassa hüvitab isikule, kellele on «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» alusel määratud vanaduspension ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule üks kord kolme aasta jooksul hambaproteeside eest tasutavast summast 4000 krooni.».

§ 2. Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007. a.

Sotsiaalminister Jaak AAB

Sotsiaalala asekantsler
kantsleri ülesannetes Riho RAHUOJA

/otsingu_soovitused.json