Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 "Käibemaksumääraga 5% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 5, 95

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 "Käibemaksumääraga 5% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid" muutmine

Vastu võetud 05.01.2007 nr 4

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 15 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruses nr 63 «Käibemaksumääraga 5% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid» (RTL 2006, 87, 1604) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2) glükomeetrid ja nende tarvikud; ex 9018

ex 9027

ex 9033 00 00

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

13) ortopeedilised abivahendid (sealhulgas kargud, kirurgilised rihmad ja sidemed, ortoosid), lahased ja muud abivahendid luumurdude raviks, proteesid, kuuldeaparaadid ja muud kaasaskantavad või kehasse implanteeritud füüsilisi puudeid kompenseerivad abivahendid; 9021

ex 9018

§ 2. Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2007. a.

Minister Jaak AAB

Sotsiaalala asekantsler
kantsleri ülesannetes Riho RAHUOJA

/otsingu_soovitused.json