Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse § 58 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 4, 18

Vabariigi Valitsuse seaduse § 58 muutmise seadus

Vastu võetud 21.12.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. jaanuari 2007. a otsusega nr 76

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 2006, 14, 111) § 58 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas on riigi haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika kavandamine ning sellega seonduvalt alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg-, huvi- ning täiskasvanuhariduse, teadus- ja arendustegevuse, noorsootöö ja erinoorsootöö valdkondade korraldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. septembril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json