Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 “Kalapüügieeskiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 6, 33

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 “Kalapüügieeskiri” muutmine

Vastu võetud 11.01.2007 nr 7

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 17 lõike 1 ja § 19 lõike 4 ning «Majandusvööndi seaduse» § 6 lõike 1 punkti 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määrust nr 144 «Kalapüügieeskiri» (RT I 2003, 41, 282; 2006, 40, 308) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) silmumõrd – kuni 0,5 m suu kõrgusega ja kuni 1 m suu laiusega vitstest, traadist või muust materjalist lõkspüünis, millel puuduvad juhtaed ja tiivad.»;

2) paragrahvi 33 lõiget 1 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

« 17) püük silmumõrraga, kui silmumõrdade vahekaugus üksteisest on alla 2 m. Silmumõrdade vahelist kaugust määratakse ühest püügileasetatud mõrrast kuni järgmise mõrrani.»;

3) paragrahvi 34 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) mõrras vähemalt 24 mm, välja arvatud silmupüügil silmumõrraga;»;

4) paragrahvi 39 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Kunda jões – suudmest esimese hüdroelektrijaama paisuni, välja arvatud silmupüük silmutorbiku ja silmumõrraga 1. juulist 30. septembrini Lontova sillast sadamasse viiva maanteesillani ning 1. juulist 28. veebruarini sadamasse viivast maanteesillast suudmeni;»;

5) paragrahvi 44 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) ahvenat meres, siiga, vimba, latikat, haugi, säinast, lutsu, linaskit – kuni 1% õngpüünistega, kuni 5% mõrdade ja kurnpüünistega või kuni 8% võrgupüügil arvuliselt selle kalaliigi saagist;»;

6) lisa 2 täiendatakse reaga 17 järgmises sõnastuses:

17. Veski jõgi 1036

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Rein RANDVER

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json