Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Endla looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 5, 104

Maamaksu korrigeerimine Endla looduskaitsealal

Vastu võetud 12.01.2007 nr 12

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Endla looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndites, kehtestada, et Jõgeva, Järva ja Lääne-Viru maakondades asuval Endla looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Jõgeva vallas asuvalt Tulijärve sihtkaitsevööndilt, Pajusi vallas asuvatelt Põllusaare ja Tamsi sihtkaitsevöönditelt, Koeru vallas asuvatelt Kirikumäe, Rummallika, Sopa ja Vahisoo sihtkaitsevöönditelt ning Rakke vallas ja Jõgeva vallas asuvalt Mardimäe sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Jõgeva vallas asuvalt Järvealuse piiranguvööndilt, Pajusi vallas asuvatelt Tõivere ja Vanajaagu piiranguvöönditelt, Koeru vallas asuvatelt Nahkanuia, Oostriku ja Puna piiranguvöönditelt, Rakke vallas asuvalt Piibearu piiranguvööndilt ning Rakke vallas ja Jõgeva vallas asuvalt Selli piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json