Teksti suurus:

Harivesiliku püsielupaikadelt makstava maamaksu korrigeerimine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 6, 111

Harivesiliku püsielupaikadelt makstava maamaksu korrigeerimine

Vastu võetud 12.01.2007 nr 13

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades harivesiliku püsielupaikades kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju, kehtestada, et Põlva, Võru ja Lääne-Viru maakondades kaitse alla võetud harivesiliku püsielupaikadelt makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 50% maamaksumäärast:
1) Hauka püsielupaigalt Põlva maakonnas Valgjärve vallas;
2) Karste püsielupaigalt Põlva maakonnas Kanepi vallas;
3) Piusa püsielupaigalt Põlva maakonnas Orava vallas;
4) Väikõ-Nedsäjä püsielupaigalt Põlva maakonnas Värska vallas;
5) Kaitsa püsielupaigalt Põlva maakonnas Põlva vallas;
6) Kiksova püsielupaigalt Võru maakonnas Meremäe vallas;
7) Kõõru püsielupaigalt Võru maakonnas Meremäe vallas;
8) Martsina püsielupaigalt Võru maakonnas Meremäe vallas;
9) Sadrametsa püsielupaigalt Võru maakonnas Rõuge vallas;
10) Lasila püsielupaigalt Lääne-Viru maakonnas Tamsalu vallas ja Rakvere vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json