Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 8, 131

Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" muutmine

Vastu võetud 17.01.2007 nr 5

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 13 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 «Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid*» (RTL 2001, 100, 1369; 2005, 69, 971) § 13 lõikes 6 asendatakse sõnad «Kuni 1. jaanuarini 2007» sõnadega «Kuni 31. detsembrini 2007».

§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007. a.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json