Teksti suurus:

Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 12, 187

Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri

Vastu võetud 29.01.2007 nr 12

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 21 lõike 5 alusel

1. peatükk
TASULISTE TERVISEKAITSETEENUSTE OSUTAMISE KORD

§ 1. Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamine

Tervisekaitseinspektsioon ja tema kohalikud asutused (edaspidi tervisekaitseasutus) osutavad käesoleva hinnakirja kohaselt tasulisi tervisekaitseteenuseid juriidilise või füüsilise isiku, riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse (edaspidi tellija) taotluse alusel keemiliste, bioloogiliste ja füüsikaliste ohutegurite määramiseks ning riskihindamiseks.

§ 2. Tervisekaitseteenuste eest tasumine

(1) Tasulise tervisekaitseteenuse eest tasub selle tellija vastavalt hinnakirjas sätestatud hinnale tervisekaitseasutuse poolt väljastatud arve alusel.

(2) Tervisekaitseasutus võib rakendada hinnakirjast madalamaid hindu, kui teenuse osutamiseks vajalikud kulud seda võimaldavad.

(3) Hinnakirjas nimetamata uuringu maksumus arvutatakse analoogilise uuringu hinna alusel.

2. peatükk
HINNAKIRI

§ 3. Vee sensoorne ning keemiline analüüs

Vee sensoorsele ning keemilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

  Hind kroonides käibemaksuta Hind kroonides käibemaksuga
  1) alumiinium 114,41 135,00
  2) ammoonium 93,22 110,00
  3) bikromaatne hapnikutarve 254,24 300,00
  4) biokeemiline hapnikutarve 209,32 247,00
  5) boor 220,34 260,00
  6) elektrijuhtivus 38,14 45,00
  7) 2,4-D ja selle derivaadid vees gaasikromatograafiliselt 2033,90 2400,00
  8) fenoolid, olfaktoorne meetod 21,19 25,00
  9) fluoriid 101,69 120,00
10) fosfaat, polüfosfaat 93,22 110,00
11) hõljuvained 127,12 150,00
12) hägusus 59,32 70,00
13) isotsüanuraat 76,27 90,00
14) jääkkloor 67,80 80,00
15) kaalium 186,44 220,00
16) kaltsium 67,80 80,00
17) kloriid 101,69 120,00
18) kuivaine 76,27 90,00
19) lahustunud hapnik 72,03 85,00
20) leelisus 101,69 120,00
21) lenduvad fenoolid 169,49 200,00
22) lõhn 25,42 30,00
23) läbipaistvus 27,97 33,00
24) magneesium 67,80 80,00
25) mangaan 288,14 340,00
26) maitse 25,42 30,00
27) mineraalõlid, visuaalne meetod 25,42 30,00
28) naatrium 186,44 220,00
29) naftaproduktid 194,92 230,00
30) nitraat 144,07 170,00
31) nitrit 93,22 110,00
32) permanganaatne hapnikutarve 93,22 110,00
33) pestitsiidid gaasikromatograafiliselt multimeetodil 1864,41 2200,00
34) pH 38,14 45,00
35) pindaktiivsed ained 127,12 150,00
36) pindaktiivsed ained, visuaalne meetod 25,42 30,00
37) proovi ettevalmistus efektiivdoosi määramiseks 1199,15 1415,00
38) põletusjääk 144,07 170,00
39) rasv 203,39 240,00
40) raud, kahevalentne 152,54 180,00
41) ränioksiid 135,59 160,00
42) seotud kloor 67,80 80,00
43) sulfaat 93,22 110,00
44) tsüaniid 211,86 250,00
45) vaba broom 127,12 150,00
46) vaba kloor 67,80 80,00
47) värvus 33,90 40,00
48) väävelvesinik 127,12 150,00
49) üldfosfor 203,39 240,00
50) üldkaredus 67,80 80,00
51) üldlämmastik 228,81 270,00
52) üldraud (oksüdatsiooniaste kaks ja kolm) 135,59 160,00
53) polüaromaatsete süsivesinike, sealhulgas benso(a)püreeni sisaldus 3050,85 3600,00
54) benseen, 1,2-dikloroetaan, tri- ja tetrakloroeteen ning trihalometaanid gaasikromatograafiliselt 2400,85 2833,00
55) katioonid (kaalium, naatrium, kaltsium, magneesium) ja anioonid (fluoriid, kloriid, nitraat, sulfaat) ioonkromatograafiliselt    
  1 ioon 186,44 220,00
  2 iooni 237,29 280,00
  3 iooni 288,14 340,00
  4 iooni 338,98 400,00

§ 4. Toidu koostise keemiline analüüs

Toidu koostise keemilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

    Hind kroonides käibemaksuta Hind kroonides käibemaksuga
  1) erikaal (tihedus) 69,49 82,00
  2) fritüürrasva kvalitatiivne analüüs 86,44 102,00
  3) fritüürrasva kvantitatiivne analüüs (D-indeks) 135,59 160,00
  4) happesus 86,44 102,00
  5) joogi alkoholisisaldus 296,61 350,00
  6) joogi kofeiinisisaldus vedelikkromatograafiliselt 1186,44 1400,00
  7) juustu keedusoola sisaldus 144,92 171,00
  8) kakaoubade happearv 457,63 540,00
  9) kakaoubade peroksiidarv 477,12 563,00
10) kalas lenduvate lämmastikühendite sisaldus 277,97 328,00
11) keedusoolasisaldus 109,32 129,00
12) kohvi või tee ekstraktiivainete sisaldus 135,59 160,00
13) kohvi või tee kofeiinisisaldus 361,02 426,00
14) kuivaine või niiskusesisaldus gravimeetriliselt 89,83 106,00
15) kuivainesisaldus refraktomeetriliselt 49,15 58,00
16) kulinaartoodete termilise töötluse hindamine 69,49 82,00
17) lenduvate rasvhapete sisaldus 308,47 364,00
18) liha keeduproov 44,07 52,00
19) lihatoote kollageenisisaldus 294,07 347,00
20) lihatoote tärklisesisaldus 215,25 254,00
21) mee diastaasarv 181,36 214,00
22) mee hüdroksümetüülfurfuraali (HMF) sisaldus spektrofotomeetriliselt 254,24 300,00
23) mee hüdroksümetüülfurfuraali (HMF) sisaldus vedelikkromatograafiliselt 762,71 900,00
24) mineraalained (tuhk) 103,39 122,00
25) muna merivaik-, piim- ja β-hüdroksüvõihappe sisaldus gaaskromatograafiliselt 1344,92 1587,00
26) murdumisnäitaja 65,25 77,00
27) orgaaniliste hapete sisaldus vedelikkromatograafiliselt 847,46 1000,00
28) pagaritoodete poorsus 72,03 85,00
29) pH 70,34 83,00
30) piimarasv Gerberi meetodil 149,15 176,00
31) rasvade ja õlide happearv 87,29 103,00
32) rasvade ja õlide joodiarv 146,61 173,00
33) rasvade kolesteroolisisaldus 1766,95 2085,00
34) rasvade ja õlide mitteseebistuvad ühendid 363,56 429,00
35) rasvade ja õlide seebistusarv 217,80 257,00
36) rasvade ja õlide peroksiidarv 115,25 136,00
37) rasvade ja õlide rasvhappeline koostis 2059,32 2430,00
38) rasvasisaldus Soxhlet’i meetodil 298,31 352,00
39) redutseerivate suhkrute sisaldus 293,22 346,00
40) roa kalorsuse analüüs 366,10 432,00
41) roa kalorsuse teoreetiline arvutus 68,64 81,00
42) saastumine aidakahjuritega 105,08 124,00
43) saastumine metallilisanditega 88,98 105,00
44) sade (vees mittelahustuv) 87,29 103,00
45) sahharoosisisaldus 295,76 349,00
46) suhkrusisaldus 216,95 256,00
47) suhkrute sisaldus vedelikkromatograafiliselt 1271,19 1500,00
48) sõelanalüüs 215,25 254,00
49) toidu organoleptilised omadused 78,81 93,00
50) toorproteiini määramine 552,54 652,00
51) toote koostisosade suhte uuring 49,15 58,00
52) toote täidise osamassi mõõtmine 49,15 58,00
53) toote tärklisesisaldus 250,00 295,00
54) tooteühiku massi mõõtmine 49,15 58,00
55) tuhasisaldus (10%-lises HCl-s mittelahustuv tuhk) 172,03 203,00
56) üldfosfori sisaldus (P2O5-na) 396,61 468,00

§ 5. Lisaainete ja vitamiinide analüüs

Lisaainete ja vitamiinide analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

    Hind kroonides käibemaksuta Hind kroonides käibemaksuga
  1) antioksüdantide BHT, BHA, OG, DG ja PG sisaldus 1525,42 1800,00
  2) askorbiinhappe sisaldus vitamiinipreparaadis arbitraažmeetodil 466,10 550,00
  3) askorbiinhappe sisaldus vedelikkromatograafiliselt 677,97 800,00
  4) A-vitamiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt 1186,44 1400,00
  5) provitamiin A sisaldus vedelikkromatograafiliselt 1186,44 1400,00
6) B-grupi vitamiinide ja foolhappe sisaldus vedelikkromatograafiliselt 1440,68 1700,00
7) D-vitamiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt 2161,02 2550,00
8) E-vitamiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt 1355,93 1600,00
9) K-vitamiini vedelikkromatograafiliselt 1186,44 1400,00
10) glutamiinhappe sisaldus ensümaatilisel meetodil 805,08 950,00
11) nitriti- ja nitraadisisaldus loomsetes toiduainetes vedelikkromatograafiliselt 1186,44 1400,00
12) nitritisisaldus kolorimeetriliselt 211,86 250,00
13) propüleenglükooli või propioonhappe (propaanhappe) sisaldus gaasikromatograafiliselt 805,08 950,00
14) säilitusainete (sorbiinhappe ja bensoehappe) sisaldus vedelikkromatograafiliselt 847,46 1000,00
15) sünteetiliste magusainete (atsesulfaam-K, sahhariin, aspartaam, diketopiperasiin) sisaldus vedelikkromatograafiliselt 1186,44 1400,00
16) sünteetiliste toiduvärvide identifitseerimine karamellkompvekkides ja jookides 593,22 700,00
17) sünteetiliste toiduvärvide identifitseerimine rasva ja proteiini sisaldavates ning vees mittelahustuvates proovides 720,34 850,00
18) sünteetiliste toiduvärvide sisaldus karamellkompvekkides ja jookides 1610,17 1900,00
19) sünteetiliste toiduvärvide sisaldus rasva ja proteiini sisaldavates ning vees mittelahustuvates proovides 1779,66 2100,00
20) tsüklamaadisisaldus vedelikkromatograafiliselt 1186,44 1400,00
21) keelatud värvainete sisaldus vedelikkromatograafiliselt 1779,66 2100,00
22) vääveldioksiidi- ja sulfitisisaldus kapillaardestillatsioonmeetodil 330,51 390,00

§ 6. Saasteainete analüüs

Saasteainete analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

    Hind kroonides käibemaksuta Hind kroonides käibemaksuga
  1) 3,4-benso(a)püreeni sisaldus 2457,63 2900,00
  2) akrüülamiidi sisaldus 2542,37 3000,00
  3) glükoalkaloidide (solaniin, sakoniin) sisaldus vedelikkromatograafiliselt 1101,69 1300,00
  4) histamiinisisaldus kalas 466,10 550,00
  5) histamiinisisaldus kalas vedelikkromatograafiliselt 932,20 1100,00
  6) nitraadisisaldus taimsetes toodetes vedelikkromatograafiliselt 762,71 900,00
  7) nitraadisisaldus potentsiomeetriliselt 84,75 100,00
  8) nitraadi ja nitriti sisaldus potentsiomeetriliselt (arbitraažmeetod) 677,97 800,00
  9) nitrosoamiinide sisaldus gaasikromatograafiliselt mass-selektiivse detektoriga 3389,83 4000,00
10) pestitsiidijääkide sisaldus taimsetes proovides gaasikromatograafiliselt multimeetodil 4237,29 5000,00
11) pestitsiidijääkide ja PCB-de sisaldus rasvastes proovides gaasikromatograafiliselt multimeetodil 4237,29 5000,00
12) pestitsiidijääkide sisaldus vedelikkromatograafiliselt dioodmaatriks- või fluorestsentsdetektoriga 2118,64 2500,00
13) pestitsiidijääkide määramine taimsetes proovides (GC multimeetod, HPLC fumigandid, ditiokarbamaadid) 6779,66 8000,00
14) pestitsiidijääkide määramine LC/MS/MS meetodil 3389,83 4000,00
15) 2,4-D ja selle derivaatide sisaldus gaasikromatograafiliselt 2542,37 3000,00
16) polübromeeritud bifenüülide määramine gaaskromatograafiliselt 4237,29 5000,00
17) polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldus 3644,07 4300,00
18) karbamaatide sisaldus taimses toiduproovis vedelikkromatograafiliselt kolonnijärgse derivatiseerimisega 2627,12 3100,00
19) ditiokarbamaatide sisaldus spektrofotomeetriliselt 593,22 700,00
20) ditiokarbamaatide sisaldus gaaskromatograafiliselt 1271,19 1500,00
21) fosfiini määramine taimses proovis indikaatortoruga 296,61 350,00
22) 3-MCPD sisaldus gaasikromatograafiliselt 2372,88 2800,00
23) mükotoksiinide identifitseerimine 762,71 900,00
24) aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2 sisaldus vedelikkromatograafiliselt 1864,41 2200,00
25) aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2 sisaldus vedelikkromatograafiliselt kolonnijärgse derivatiseerimisega 2711,86 3200,00
26) patuliini sisaldus vedelikkromatograafiliselt 1694,92 2000,00
27) ohratoksiin A, zearalenooni, fumonisiinide või desoksünivalenooli (vomitoksiini) sisaldus vedelikkromatograafiliselt 1694,92 2000,00
28) mükotoksiinide M1 ja M2 sisaldus vedelikkromatograafiliselt 1694,92 2000,00

§ 7. Vee mikrobioloogiline, viroloogiline ning parasitoloogiline uurimine

Vee mikrobioloogilisele, viroloogilisele ja parasitoloogilisele uurimisele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

    Hind kroonides käibemaksuta Hind kroonides käibemaksuga
  1) mikroobide arv 37 °C 69,49 82,00
  2) mikroobide arv 22 °C 69,49 82,00
  3) Coli-laadsed bakterid 93,22 110,00
  4) termotolerantsed Coli-laadsed bakterid 88,98 105,00
  5) Escherichia coli 105,93 125,00
  6) enterokokid 84,75 100,00
  7) Staphylococcus aureus 122,88 145,00
  8) Pseudomonas aeruginosa 110,17 130,00
  9) Salmonella spp. 152,54 180,00
10) Shigella spp. 148,31 175,00
11) Clostridium perfringens 144,07 170,00
12) sulfitit redutseerivad klostriidid 135,59 160,00
13) Giardia lamblia (tsüstid) 344,07 406,00
14) Legionella 847,46 1000,00
15) vee viroloogiline uuring 197,03 232,50
16) Vibrio cholerae 310,00 365,80

§ 8. Toidu mikrobioloogiline ning parasitoloogiline uurimine

Toidu mikrobioloogilisele ja parasitoloogilisele uurimisele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

    Hind kroonides käibemaksuta Hind kroonides käibemaksuga
  1) hallitus- ja pärmseened 110,17 130,00
  2) mikroobide arv 84,75 100,00
  3) enterokokid 114,41 135,00
  4) Coli-laadsed bakterid 127,12 150,00
  5) termotolerantsed Coli-laadsed bakterid 127,12 150,00
  6) Escherichia coli 144,07 170,00
  7) Clostridium perfringens 203,39 240,00
  8) sulfitit redutseerivad klostriidid 152,54 180,00
  9) koagulaas-positiivsed stafülokokid (Staphylococcus aureus) 203,39 240,00
10) Salmonella 186,44 220,00
11) Escherichia coli O157 279,66 330,00
12) Enterobacteriaceae 127,12 150,00
13) Bacillus cereus 161,02 190,00
14) Yersinia enterocolitica 313,56 370,00
15) Campylobacter jejuni/coli 296,61 350,00
16) Listeria monocytogenes 254,24 300,00
17) Pseudomonas aeruginosa 135,59 160,00
18) Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholera 237,29 280,00
19) Shigella spp. 177,97 210,00
20) konservide steriilsus 110,17 130,00
21) kala parasitoloogiline uuring (1 kala) 63,56 75,00
22) pidurdusainete olemasolu toorpiimas (resasuriiniga) 42,37 50,00
23) somaatiliste rakkude arvu määramine piimas 21,19 25,00
24) Enterobacter sakazakii 169,49 200,00
25) mesofiilsete ja termofiilsete Bacillus spp. spooride arvuline määramine 115,25 136,00
26) proteolüütiliste bakterite arvuline määramine 94,07 111,00
27) psührotroofsete bakterite arvuline määramine 86,44 102,00

§ 9. Inimmaterjali mikrobioloogiline, viroloogiline ning parasitoloogiline uurimine

Inimmaterjali mikrobioloogilisele, viroloogilisele ja parasitoloogilisele uurimisele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

    Hind kroonides käibemaksuta Hind kroonides käibemaksuga
  1) Salmonella spp. 310,17 366,00
  2) Shigella spp. 310,17 366,00
  3) Yersinia spp. 210,17 248,00
  4) Campylobacter spp. 295,76 349,00
  5) Escherichia coli O157 310,17 366,00
  6) Vibrio cholerae 210,17 248,00
  7) rotaviirus 75,42 89,00
  8) adenoviirus 75,42 89,00
  9) Legionella spp. 528,81 624,00
10) Legionella pneumophila antigeeni määramine uriinis 256,78 303,00
11) Bordetella pertussis 310,17 366,00
12) Bordetella pertussis antikehad IgA, IgM, IgG, 1 näitaja 79,66 94,00
13) Neisseria meningitidis 210,17 248,00
14) Corynebacterium diphtheriae 210,17 248,00
15) Toksiini määramine: Corynebacterium diphtheriae, Vibrio cholerae, Escherichia coli (enterotoksiin, verotoksiin), Clostridium difficile, Staphylococcus enterotoksiinid 256,78 303,00
16) Clostridium botulinum toksiini määramine verest 771,19 910,00
  Corynebacterium diphtheriae (aglutinatsiooni reaktsioon) 75,42 89,00
17) Francisella tularensis antikehad (aglutinatsiooni reaktsioon) 75,42 89,00
18) Brucella antikehad (aglutinatsiooni reaktsioon) 75,42 89,00
19) Clostridium tetani antikehad (aglutinatsiooni reaktsioon) 75,42 89,00
20) Leptospiroosi antikehad (mikroaglutinatsiooni reaktsioon) 225,42 266,00
21) ravimresistentsus 138,14 163,00
22) noroviirus 161,02 190,00

§ 10. Muud mikrobioloogilised, viroloogilised ning parasitoloogilised uuringud

Muudele mikrobioloogilistele, viroloogilistele ning parasitoloogilistele uuringutele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

    Hind kroonides käibemaksuta Hind kroonides käibemaksuga
  1) mikroobide arv pinnaproovis, kindaproovis või õhus sedimentatsioonimeetodil 33,90 40,00
  2) õhu uuring sedimentatsioonmeetodil Staphylococcus aureus’ele 50,85 60,00
  3) hallitusseente hulk õhus sedimentatsioonimeetodil 50,85 60,00
  4) aeroobsete bakterite hulk õhus aspiratsiooniseadmega 62,71 74,00
  5) Staphylococcus aureus’e hulk õhus aspiratsiooniseadmega 66,95 79,00
  6) hallitusseente hulk õhus aspiratsiooniseadmega 63,56 75,00
  7) Coli-laadsete bakterite leidumine uhtmeproovis 42,37 50,00
  8) Coli-laadsete bakterite arvuline määramine uhtmeproovis 84,75 100,00
  9) Esherichia coli leidumine uhtmeproovis 50,85 60,00
10) Enterobacteriaceae arvuline määramine uhtmeproovis 97,46 115,00
11) Esherichia coli arvuline määramine uhtmeproovis 101,69 120,00
12) enterokokkide arvuline määramine uhtmeproovis 127,12 150,00
13) koagulaaspositiivse stafülokoki leidumine uhtmeproovis 101,69 120,00
14) Salmonella spp. leidumine uhtmeproovis 127,12 150,00
15) Shigella spp. leidumine uhtmeproovis 122,88 145,00
16) Listeria spp. / L. monocytogenese leidumine uhtmeproovis 122,88 145,00
17) pärm- ja hallitusseente leidumine uhtmeproovis 59,32 70,00
18) pärm- ja hallitusseente arvuline määramine uhtmeproovis 97,46 115,00
19) Candida albicans kosmeetikatootes 118,64 140,00
20) steriilsuse uuring (apteegid) 110,17 130,00
21) autoklaavi bioloogiline kontroll (3 ampulli) 213,56 252,00
22) aedvilja helmintoloogiline uuring 63,56 75,00
23) pinnaseproovi uurimine geohelmintide avastamiseks 72,03 85,00
24) Salmonella serotüpeerimine 943,22 1113,00
25) Salmonella ravimresistentsuse määramine    
  disk-difusioonmeetodil (12 antibiootikumi) 138,14 163,00
  E-testiga (MIC määramine), 1 antibiootikum 105,00 123,90
26) botulotoksiini määramine bioprooviga 771,00 909,78
27) desinfitseerimisvahendite ja antiseptikumide bakteritsiidse mõju sõeluuring 350,00 413,00
28) desinfitseerimisvahendite ja antiseptikumide bakteritsiidse mõju hindamine (EN1276:1997) 4540,68 5358,00
29) desinfitseerimisvahendite ja antiseptikumide bakteritsiidse mõju hindamine (prEN12791:2003 jt) 7203,39 8500,00
30) kampülobakterite määramine uhtmeproovis 179,66 212,00
31) pinna puhtuseproov kontaktslaididega 27,12 32,00
32) Francisella tularensis eraldamine väliskeskkonnast 321,19 379,00
33) Francisella tularensis määramine 207,63 245,00

§ 11. Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamine ning migreeruvate ainete või funktsionaalsete rühmade analüüs

Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamisele ning migreeruvate ainete või funktsionaalsete rühmade analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

    Hind kroonides käibemaksuta Hind kroonides käibemaksuga
  1) mudellahuste sensoorne analüüs, toote kontroll 340,68 402,00
  2) üldmigratsioon (mudellahuseks isooktaan või etanooli vesilahus) ühes proovis 935,59 1104,00
  3) üldmigratsioon (mudellahuseks vesi või äädikhappe vesilahus) ühes proovis 577,12 681,00

§ 12. Ehitusmaterjalide, tarbekaupade ja kosmeetikatoodete uuringud

Ehitusmaterjalide, tarbekaupade ja kosmeetikatoodete uuringutele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

    Hind kroonides käibemaksuta Hind kroonides käibemaksuga
  1) ehitusmaterjali proovi ettevalmistus 110,17 130,00
  2) ehitusmaterjali proovi hoidmine katsekambris (1 tund) 6,78 8,00
  3) oblikhappe ja tema aluseliste soolade sisaldus lokivedelikes 381,36 450,00
  4) formaldehüüdi sisaldus kosmeetikatoodetes 381,36 450,00
  5) oksüdeerivate värvainete sisaldus juuksevärvides 1271,19 1500,00
  6) triklosaani sisaldus kosmeetikatoodetes 1016,95 1200,00
  7) üldfluori sisaldus suuõõne hügieenivahendites 593,22 700,00
  8) parabeenide sisaldus kosmeetikatoodetes 1016,95 1200,00
  9) hüdrokinooni sisaldus kosmeetikatoodetes 1271,19 1500,00
10) UV-filtrite sisaldus kosmeetikatoodetes 3389,83 4000,00
11) ftalaatide sisaldus tarbekaupades 1864,41 2200,00
12) metanooli sisaldus kosmeetikatoodetes 296,61 350,00
13) mänguasja proovi ettevalmistus toksiliste elementide uuringuks 254,24 300,00
14) mänguasja väändekatse 236,44 279,00
15) mänguasja tõmbekatse 200,00 236,00
16) mänguasja õmbluste tugevus 214,41 253,00
17) mänguasja kukkumiskatse 117,80 139,00
18) mänguasja ümberlükkamiskatse 117,80 139,00
19) mänguasja löögikatse 131,36 155,00
20) mänguasja survekatse 152,54 180,00
21) mänguasja leotamiskatse 229,66 271,00
22) mänguasja osade kättesaadavuse katse 156,78 185,00
23) mänguasja servade teravuse kontroll 275,42 325,00
24) mänguasja otste teravuse kontroll 264,41 312,00
25) mänguasja traatide painduvuse katse 216,95 256,00
26) mänguasja paisuvate materjalide kontroll 177,12 209,00
27) vedelikuga täidetud mänguasjade lekke kontroll 209,32 247,00
28) mänguasja geomeetrilise kuju kontroll 147,46 174,00
29) suuga käitatavate mänguasjade vastupidavuse kontroll 427,97 505,00
30) mänguvankrite vastupidavuse kontroll 291,53 344,00
31) mänguasja nööride elektritakistuse mõõtmine 150,00 177,00
32) mänguasja nööride jämeduse mõõtmine 116,95 138,00
33) mänguasja staatilise tugevuse katse 204,24 241,00
34) mänguasja dünaamilise tugevuse katse 249,15 294,00
35) mänguasja püsikindluse kontroll 289,83 342,00
36) kiige tugevuse kontroll 129,66 153,00
37) mängu viskekehade kineetilise energia mõõtmine 456,78 539,00
38) mänguasja kile paksuse mõõtmine 283,90 335,00
39) mänguasja materjalide adhesiooni määramise katse 216,10 255,00
40) ronimisraamide avade mõõtmete kontroll 156,78 185,00
41) mänguasja pidurite jõudluse kontroll 168,64 199,00
42) elektriajamiga mänguasja kiiruse mõõtmine 153,39 181,00
43) mänguasja temperatuuri tõusu mõõtmine 140,68 166,00

§ 13. Õhu keemiline analüüs

Õhu keemilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

    Hind kroonides käibemaksuta Hind kroonides käibemaksuga
  1) aine analüüs indikaatortoruga 248,31 293,00
  2) ammoniaagi analüüs potentsiomeetriliselt 257,63 304,00
  3) aine analüüs gaasikromatograafiliselt    
  iga komponent esimeses proovis 398,31 470,00
  iga komponent järgmistes proovides 211,86 250,00
  4) aine analüüs ioonkromatograafiliselt 455,08 537,00
  5) aine analüüs spektrofotomeetriliselt 296,61 350,00
  6) aine analüüs vedelikkromatograafiliselt 1186,44 1400,00
  7) elavhõbe ekspressmeetodil 158,47 187,00
  8) keevitusaerosoolid 305,08 360,00
  9) lahustiaurude gaasikromatograafiline analüüs passiivselt difusioonkogujalt 1355,93 1600,00
10) lahustiaurude gaasikromatograafiline analüüs aktiivsöetorult 1228,81 1450,00
11) lenduvate orgaaniliste ühendite summaarne sisaldus siseruumide õhus gaasikromatograafiliselt adsorptsioontorult MS detektoriga 2966,10 3500,00
12) mineraalõlide aerosoolid 322,03 380,00
13) orgaanilise ühendi identifitseerimine gaaskromatograafiliselt MS detektoriga 1525,42 1800,00
14) ränidioksiid 449,15 530,00
15) tahm 236,44 279,00
16) tolm kaalumeetodil 236,44 279,00
17) veesisalduse määramine gaasis kastepunkti järgi 88,14 104,00

§ 14. Toksiliste elementide analüüs

Toksiliste elementide analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

    Hind kroonides käibemaksuta Hind kroonides käibemaksuga
  1) AAS meetodil leegis atomiseerimisega 260,17 307,00
  2) AAS meetodil grafiitküvetis atomiseerimisega 341,53 403,00
  3) AAS külmaurumeetodil 358,47 423,00
  4) hüdriidmeetodil 358,47 423,00
  5) toiduproovi ettevalmistus 338,98 400,00
  6) õhuproovi ettevalmistus 206,78 244,00
  7) tarbekaubaproovi ettevalmistus 366,95 433,00
  8) proovi ettevalmistus arseeni analüüsiks 409,32 483,00
  9) proovi ettevalmistus nikli määramiseks nahaga kokkupuutuvatest esemetest 228,81 270,00

§ 15. Füüsikaliste tegurite mõõtmine

Füüsikaliste tegurite mõõtmisele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

    Hind kroonides käibemaksuta Hind kroonides käibemaksuga
  1) müratase (filtrid A, Lin või C), 1 mõõtepunkt 279,66 330,00
  2) müratase ja helirõhutase oktaavribades (31,5–8000 Hz),1 mõõtepunkt 381,36 450,00
  3) müratase ja helirõhutase 1/3 oktaavribades (25–10 000 Hz), 1 mõõtepunkt 406,78 480,00
  4) ekvivalentne müratase, 1 mõõtepunkt 381,36 450,00
  5) liiklusest põhjustatud ekvivalentne müratase, 1 mõõtepunkt 423,73 500,00
  6) tarindi heliisolatsiooni mõõtmine õhumüra suhtes in situ, 1 sein või vahelagi 3100,00 3658,00
  7) tarindi heliisolatsiooni mõõtmine löögimüra suhtes in situ, 1 sein või vahelagi 2542,37 3000,00
  8) tarindi helineelamiskoefitsiendi mõõtmine 600,00 708,00
  9) müraallika müravõimsus ligikaudse meetodiga 1000,00 1180,00
10) müraallika müravõimsus täpse või tehnilise meetodiga 2000,00 2360,00
11) infraheli mõõtmine, 1 mõõtepunkt 550,00 649,00
12) ultraheli mõõtmine, 1 mõõtepunkt 600,00 708,00
13) korrigeeritud vibratsioonitase, vibratsiooni ekvivalentne korrigeeritud tase või vibratsioonidoos, 1 mõõtepunkt 600,00 708,00
14) üldvibratsioon oktaavribades (0,8–80 Hz), 1 mõõtepunkt 500,00 590,00
15) kohtvibratsioon oktaavribades (6,3–1250 Hz), 1 mõõtepunkt 550,00 649,00
16) üldine või kohtvibratsioon 1/3 oktaavribades (kas 0,8–80 Hz või 6,3–1250 Hz) 750,00 885,00
17) valgustustihedus, 1 mõõtepunkt 93,22 110,00
18) ultraviolettkiirgus UVA, UVB, UVC alas, 1 mõõtepunkt, ühes alas 161,02 190,00
19) infrapunakiirgus, 1 mõõtepunkt 161,02 190,00
20) laserkiirgus, 1 mõõtepunkt 561,02 662,00
21) elektrostaatiline väli, 1 mõõtepunkt 161,02 190,00
22) alalismagnetväli, 1 mõõtepunkt 161,02 190,00
23) elektromagnetväli sagedusega 3–300 kHz, 1 mõõtepunkt 381,36 450,00
24) elektromagnetväli sagedusega 300 kHz–3 GHz, 1 mõõtepunkt 381,36 450,00
25) elektromagnetväli sagedusega 3–300 GHz, 1 mõõtepunkt 669,49 790,00
26) elektri- või magnetväli sagedusega 50 Hz, 1 mõõtepunkt 211,86 250,00
27) mikrokliima (niiskus, temperatuur, õhu liikumise kiirus) mõõtmine ühes punktis 84,75 100,00
28) mikrokliima sobivus 0,00  
29) õhu liikumise kiiruse mõõtmine ühes punktis 59,32 70,00
30) õhu temperatuuri ja niiskuse mõõtmine ühes punktis 59,32 70,00
31) ventilatsiooni parameetrite mõõtmine ühes punktis    
  1–5 punkti korral 127,12 150,00
  üle 5 punkti 110,17 130,00
32) raadioseadmete paigaldamise taotluse loa kooskõlastamisega seotud tervisekaitselised uuringud    
  3–300 kHz 211,86 250,00
  300 kHz kuni 3 GHz 250,00 295,00
  3 GHz kuni 300 GHz 450,00 531,00
33) Müra kaardistamine (tunnihind) 445,76 526,00

§ 16. Muud tervisekaitsetoimingud

Muudele tervisekaitsetoimingutele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

    Hind kroonides käibemaksuta Hind kroonides käibemaksuga
1) Ettevõtte (asutuse) terviseohutuse olukorra ja/või nakkuse riski hindamiseks objekti ülevaatamine koos vajalike uuringute ja mõõtmiste teostamisega ning kirjaliku arvamuse vormistamine (tunnihind) 406,78 480,00
2) Ettevõtte (asutuse) terviseohutuse olukorra ja/või nakkuse riski hindamine koos arvamuse vormistamisega (tunnihind) 169,49 200,00
3) Ettevõtte (asutuse) terviseohutuse olukorra hindamine dokumentide põhjal (tunnihind) 169,49 200,00
4) Ettevõttes (asutuses) vajalike mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine koos tulemuste vormistamisega (tunnihind) 211,86 250,00
5) Laboriuuringute ja mõõtmistulemuste protokollide hindamine ning kirjaliku arvamuse vormistamine 117,00 138,06
6) Ehitus-, rekonstrueerimisprojekti või detailplaneeringu terviseohutuse hindamine ja kirjaliku arvamuse vormistamine (tunnihind) 169,49 200,00
7) Suulised ja kirjalikud konsultatsioonid (tunnihind) 169,49 200,00
8) Teenuste ja tarbekaupade ning inimestega vahetult kokkupuutuvate materjalide terviseohutuse määramise kavandamine ja uurimistulemuste hindamine koos arvamuse vormistamisega (tunnihind) 172,03 203,00
9) Sõidukulu (km) 4,24 5,00
10) Asutuse auto kasutamine (tunnihind) 66,95 79,00
11) Katseprotokolli või ekspertotsuse tõlkimine, 1 lk 100,00 118,00
12) Katseprotokolli dublikaadi vormistamine, 1 lk 42,37 50,00
14) Dokumendist valguskoopia tegemine, 1 lk (ühepoolne) 1,02 1,20
14) Dokumendist valguskoopia tegemine, 1 lk (kahepoolne) 1,53 1,80
15) Otsuste, katseprotokollide jm dokumentide saatmine posti teel 8,47 10,00

§ 17. Teenuste osutamine õhtusel või öisel ajal, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel

Teenuste osutamisel õhtusel või öisel ajal, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel lisandub kõikide teenuste hinnale 50%. Õhtune aeg on ajavahemik kella 18.00-st – 22.00-ni, ööaeg on ajavahemik kella 22.00-st – 6.00-ni.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 18. Määruse kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 12. jaanuari 2006. a määrus nr 6 «Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri» (RTL 2006, 8, 158) tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 1. veebruarist 2007. a.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA