Teksti suurus:

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 10, 45

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.01.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 31. jaanuari 2007. a otsusega nr 87

§ 1. Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse (RT I 1998, 101, 1665; 2003, 68, 462) § 2 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kolm preemiat pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest;».

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json