Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määruse nr 382 “Maamaksu korrigeerimine Parika ja Kurimetsa looduskaitsealal” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 11, 60

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määruse nr 382 “Maamaksu korrigeerimine Parika ja Kurimetsa looduskaitsealal” muutmine

Vastu võetud 01.02.2007 nr 31

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määruses nr 382 «Maamaksu korrigeerimine Parika ja Kurimetsa looduskaitsealal» (RT I 1999, 96, 852; 2006, 6, 37) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Maamaksu korrigeerimine Kurimetsa looduskaitsealal»;

2) määruse punkti 1 alapunkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Rein RANDVER

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json