Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 29. oktoobri 1998. a määruse nr 247 “Maamaksu korrigeerimine Kullamäe, Muti, Navesti, Papioru, Uue-Võidu, Varesemägede, Viljandi ja Õisu maastikukaitsealadel, Järveküla looduskaitsealal ning Loodi looduspargis“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 11, 62

Vabariigi Valitsuse 29. oktoobri 1998. a määruse nr 247 “Maamaksu korrigeerimine Kullamäe, Muti, Navesti, Papioru, Uue-Võidu, Varesemägede, Viljandi ja Õisu maastikukaitsealadel, Järveküla looduskaitsealal ning Loodi looduspargis“ muutmine

Vastu võetud 01.02.2007 nr 33

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 29. oktoobri 1998. a määruses nr 247 «Maamaksu korrigeerimine Kullamäe, Muti, Navesti, Papioru, Uue-Võidu, Varesemägede, Viljandi ja Õisu maastikukaitsealadel, Järveküla looduskaitsealal ning Loodi looduspargis» (RT I 1998, 98/99, 1581) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Maamaksu korrigeerimine Kullamäe, Muti, Navesti, Papioru, Uue-Võidu, Varesemägede ja Viljandi maastikukaitsealadel, Järveküla looduskaitsealal ning Loodi looduspargis»;

2) määruse punkti 1 alapunktid 2 ja 13 tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Rein RANDVER

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json