Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Parika looduskaitsealal

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 14, 221

Maamaksu korrigeerimine Parika looduskaitsealal

Vastu võetud 01.02.2007 nr 60

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Parika looduskaitseala eesmärki kaitsta kaitsealuseid liike, siirdesoo- ja rabametsi, vanu loodusmetsi ning soo-lehtmetsi ja arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites, kehtestada, et Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas ja Kõo vallas asuval Parika looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast Parika sihtkaitsevööndilt ja Särgla sihtkaitsevööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json