Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Sanga looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 14, 222

Maamaksu korrigeerimine Sanga looduskaitsealal

Vastu võetud 01.02.2007 nr 61

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Sanga looduskaitseala eesmärki kaitsta vanu loodusmetsi ja kaitsealuseid liike ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Viljandi maakonnas Abja vallas ja Pärnu maakonnas Saarde vallas asuvalt Sanga looduskaitsealalt makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json