Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Laulaste looduskaitsealal

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 14, 224

Maamaksu korrigeerimine Laulaste looduskaitsealal

Vastu võetud 01.02.2007 nr 63

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Laulaste looduskaitseala eesmärki kaitsta vanu loodusmetsi, soo-lehtmetsi ja kaitsealuseid liike ning arvesse võttes metsa osakaalu piiranguvööndis, kehtestada, et Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas asuval Laulaste looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Laulaste, Kalme ja Lemmejõe sihtkaitsevöönditelt;
2) 50% maamaksumäärast Teaste piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json