Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Sookuninga looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 14, 225

Maamaksu korrigeerimine Sookuninga looduskaitsealal

Vastu võetud 01.02.2007 nr 64

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Sookuninga looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada ja taastada looduse mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Pärnu maakonnas Saarde vallas asuval Sookuninga looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Jäärja, Kabja, Kodaja, Raessaare, Rakste, Rongu, Rootsimäe, Ruunasoo, Sandre ja Sookuninga sihtkaitsevöönditelt;
2) 50% maamaksumäärast Sookuninga piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json