Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Nigula looduskaitsealal

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 14, 226

Maamaksu korrigeerimine Nigula looduskaitsealal

Vastu võetud 01.02.2007 nr 65

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Nigula looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada ja taastada looduse mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Pärnu maakonnas asuval Nigula looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Häädemeeste vallas asuvatelt Laiksaare, Kuuselohu, Kolbergi ja Strupa sihtkaitsevöönditelt ning Häädemeeste vallas ja Saarde vallas asuvalt Järve sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Häädemeeste vallas ja Saarde vallas asuvalt Nigula piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json