Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Manija maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 14, 228

Maamaksu korrigeerimine Manija maastikukaitsealal

Vastu võetud 01.02.2007 nr 67

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Manija maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada laiu maastikukompleks ja kaitsealused liigid ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Pärnu maakonnas Tõstamaa vallas asuval Manija maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Anilaiu sihtkaitsevööndilt;
2) 75% maamaksumäärast Manija piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json