Teksti suurus:

Haridusministri 15. novembri 2001. a määruse nr 64 "Õpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 15, 239

Haridusministri 15. novembri 2001. a määruse nr 64 "Õpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 06.02.2007 nr 14

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

Haridusministri 15. novembri 2001. a määruses nr 64 «Õpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord» (2001, 124, 1798; 2003, 116, 1849) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud korras teadus- ja arendustegevuse erinevate valdkondade tunnustatud teadlastest ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajast vähemalt 7-liikmelise nõuandva õigusega konkursikomisjoni, nimetab selle esimehe ning kinnitab töökorra.»;

2) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Pärast esimest vooru teavitab konkursikomisjon osalejaid kirjalikult või e-posti teel esimese vooru tulemustest, teatades samaaegselt esimese vooru läbinud konkursitööde autoritele teise vooru toimumise aja ja koha.».

Minister Mailis REPS

Kantsler Sirje JÕGISTE

/otsingu_soovitused.json