Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 “Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.02.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 14, 72

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 “Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” muutmine

Vastu võetud 08.02.2007 nr 38

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 14 lõike 2 punkti 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord» (RT I 2004, 44, 312; 91, 619) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Peaminister Andrus ANSIP

Regionaalminister
siseministri ülesannetes Jaan ÕUNAPUU

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 2
(Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2007. a määruse nr 38 sõnastuses)

NÄIDIS              

M U N S T E R R O L L

IMO  C R E W  L I S T

  Saabumine  

Arrival  

  Lahkumine  

Departure  

Leht nr  

Page No  

1. Laeva nimi, kutsung ja

   IMO number  

   Name, call sign and

   IMO number of ship  

2. Saabumise/lahkumise sadam   

   Port of arrival/departure

3. Saabumise/lahkumise kuupäev   

   Date of arrival/departure

4. Laeva lipuriik  

   Flag state of ship  

5. Lähtesadam  

   Last port of call  

6. Isikutunnistuse või

   meremehepassi nr  

   Nature and No of

   identity document

  (Seaman’s passport)

7. Nr   

   No

8. Perekonna-

   ja eesnimi  

   Family name,

   given names  

9. Amet   

   Rank or

   rating

10. Kodakondsus   

     Nationality

11. Sünniaeg

     ja -koht  

     Date and

     place of birth  

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

12. Kuupäev ja kapteni, volitatud agendi või ohvitseri allkiri

Date and signature by master, authorized agent or officer

Regionaalminister
siseministri ülesannetes Jaan ÕUNAPUU

/otsingu_soovitused.json