Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2007. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2007. aastal

Vastu võetud 20.12.2006 nr 80
RTL 2006, 92, 1711
jõustumine 31.12.2006

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.02.2007 nr 13 (RTL 2007, 16, 251) 23.02.2007

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõigete 3 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 44 lõike 3 alusel, arvestades Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud Valitsuste vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Kalapüügi Komisjoni 24. istungi soovitusi ning tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekule.

§ 1. Püük põhjanoodaga

Peipsi järvel on keelatud kalapüük põhjanoodaga 2. aprillist 30. aprillini 2007. a, välja arvatud jääalune püük.

§ 2. Püük nakkevõrkudega

(1) Peipsi järvel kaldast arvates 1 km laiusel veealal ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates 500 m laiusel veealal on 1. jaanuarist 31. märtsini ja 1. septembrist 31. detsembrini 2007. a keelatud püük nakkevõrkudega.

(2) Peipsi järvel kaldast arvates kaugemal kui 1 km ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates kaugemal kui 500 m on 25. aprillist 5. maini 2007. a keelatud püük nakkevõrkudega.

§ 3. Koha kaaspüük

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on kuni 5. maini 2007. a lubatud alamõõdulise koha kaasapüük võrgupüügil kuni 30% arvuliselt kohasaagist.

[RTL 2007, 16, 251 – jõust 23.02.2007]

§ 4. Rääbise püük

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on rääbise püük 2007. aastal keelatud.

/otsingu_soovitused.json