Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja, Nigula ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.03.2007
Avaldamismärge:

Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja, Nigula ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis

Vastu võetud 06.08.1996 nr 209
RT I 1996, 59, 1101
jõustumine 19.08.1996

Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis

[RT I 2007, 11, 61 – jõust. 11.02.2007]

 

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

1.02.2007 nr 32 (RT I 2007, 11, 61) 11.02.2007

Kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 28 lõike 1 ja maamaksuseaduse paragrahvi 4 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab: 

Kinnitada:

1. Alam-Pedja looduskaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, kus maamaksu makstakse 25% maamaksumäärast (juurde lisatud).

2. [Kehtetu – RT I 2007, 11, 61 – jõust. 11.02.2007]

3. Viidumäe looduskaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, kus maamaksu makstakse 25% maamaksumäärast (juurde lisatud).

4. Karula rahvuspargi sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, kus maamaksu makstakse 25% maamaksumäärast (juurde lisatud).

5. Alam-Pedja looduskaitseala piiranguvööndi alavööndid, kus maamaksu makstakse 50% maamaksumäärast (juurde lisatud).

6. [Kehtetu – RT I 2007, 11, 61 – jõust. 11.02.2007]

7. Viidumäe looduskaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad ja piiranguvööndi alavööndid, kus maamaksu makstakse 50% maamaksumäärast (juurde lisatud). 

8. Karula rahvuspargi piiranguvööndi alavööndid, kus maamaksu makstakse 50% maamaksumäärast (juurde lisatud).

                                            

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a. määrusega nr 209

 

    Alam-Pedja looduskaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, kus maamaksu makstakse 25% maamaksumäärast
Jrk. nr.     Alavöönd                              Pindala ha
     Jõgeva maakond                         Puurmani vald
1. Madise sihtkaitsevöönd                             781,8
     Viljandi maakond
                                            Kolga-Jaani vald
2. Potaste sihtkaitsevöönd                            783,3
     Tartu maakond                          Laeva vald
3. Valmassaare sihtkaitsevöönd                        687,1
4. Rehessaare sihtkaitsevöönd                          85,8
5. Kulu soo sihtkaitsevöönd                           348,6
6. Pede sihtkaitsevöönd                               164,5
7. Kärstna sihtkaitsevöönd                            563,5
                                            Puhja vald
8. Kulu soo sihtkaitsevöönd                           989,3
9. Pede sihtkaitsevöönd                               101,5
10.Reku–Kavilda sihtkaitsevöönd                       290,9
11. Kärstna sihtkaitsevöönd                           733,3
                                            Tähtvere vald
12. Kärstna sihtkaitsevöönd                           141,2
 
                                              

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määrusega nr 209

 

Nigula looduskaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, kus maamaksu makstakse 25% maamaksumäärast
Jrk. nr.      Alavöönd                            Pindala ha
     Pärnu maakond                          Häädemeeste vald
1. Laiksaare sihtkaitsevöönd                          239
2. Kuuselohu sihtkaitsevöönd                          172
3. Järve sihtkaitsevöönd                               22
4. Kolbergi sihtkaitsevöönd                           135
5. Strupa sihtkaitsevöönd                             161
                                            Tali vald
6. Järve sihtkaitsevöönd                               87
 
                                               

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määrusega nr 209

 

Viidumäe looduskaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, kus maamaksu makstakse 25% maamaksumäärast
Jrk. nr.      Alavöönd                             Pindala ha
     Saare maakond                          Kihelkonna vald
1. Tammiku-tagune sihtkaitsevöönd                      55

2. Suurmäe sihtkaitsevöönd                            164
3. Surnuaiamäe sihtkaitsevöönd                         15
                                            Lümanda vald
4. Suurmäe sihtkaitsevöönd                              9
5. Surnuaiamäe sihtkaitsevöönd                         78
6. Rauna sihtkaitsevöönd                               53
 
                                             

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määrusega nr 209

 

Karula rahvuspargi sihtkaitsevööndi majandatavad alavööndid, kus maamaksu makstakse 25% maamaksumäärast
Jrk. nr.      Alavöönd                            Pindala ha
     Valga maakond                          Karula vald
1. Patupera sihtkaitsevöönd                           438,1
2. Oekonnu sihtkaitsevöönd                            100,2
3. Rebase sihtkaitsevöönd                              57,1
4. Kuikli sihtkaitsevöönd                             196,6
5. Tinu-Perakonnu sihtkaitsevöönd                     418,4
6. Vana-Palo sihtkaitsevöönd                           81,4
7. Valgepalo-Apjasoo sihtkaitsevöönd                  429,7
8. Suur-Apja sihtkaitsevöönd                           98,2
     Võru maakond                           Antsla vald
9. Tinu-Perakonnu sihtkaitsevöönd                      60,1
10. Saarjärve sihtkaitsevöönd                          93,4
11. Härma sihtkaitsevöönd                             152,0
12. Küünimetsa-Pehmejärve sihtkaitsevöönd             507,4
13. Perajärve sihtkaitsevöönd                         243,1
                                            Mõniste vald
14. Perajärve sihtkaitsevöönd                          37,9
15. Ubajärve sihtkaitsevöönd                          180,3
                                            Varstu vald
16. Ubajärve sihtkaitsevöönd                           22,5
 
                                            

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määrusega nr 209

 

Alam-Pedja looduskaitseala piiranguvööndi alavööndid, kus maamaksu makstakse 50% maamaksumäärast

Jrk. nr.      Alavöönd                           Pindala ha
     Jõgeva maakond                         Puurmani vald
1. Utsali piiranguvöönd                               612,1
2. Lipardi-Pedja piiranguvöönd                         18,2
                                            Põltsamaa vald
3. Põlendiku piiranguvöönd                            328,1
4. Kamari-Umbusi piiranguvöönd                        213,7
5. Emajõe-Paala piiranguvöönd                           1,6
     Viljandi maakond
                                            Kolga-Jaani vald
6. Rõika piiranguvöönd                                 21,0
7. Emajõe-Paala piiranguvöönd                          56,9
     Tartu maakond                          Laeva vald
8. Emajõe-Paala piiranguvöönd                          11,4
9. Sooküla piiranguvöönd                              265,8
10. Nasja piiranguvöönd                                46,0
11. Ihamakingu piiranguvöönd                           33,0
                                            Puhja vald
12. Emajõe-Paala piiranguvöönd                         92,5
13. Nasja piiranguvöönd                               170,3
14. Kaha piiranguvöönd                                185,5
15. Palupõhja piiranguvöönd                           165,7
16. Rekusaare piiranguvöönd                           167,4
                                            Tähtvere vald
17. Emajõe-Paala piiranguvöönd                          2,1
 
                                            

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määrusega nr 209

 

Nigula looduskaitseala piiranguvööndi alavööndid, kus maamaksu makstakse 50% maamaksumäärast
Jrk. nr.      Alavöönd                           Pindala ha
     Pärnu maakond                          Häädemeeste vald
1. Mäeküla piiranguvöönd                              125
2. Uuemaa piiranguvöönd                                47
3. Kaubaru piiranguvöönd                               34
4. Härgmäe piiranguvöönd                               39
5. Rosti piiranguvöönd                                 48
                                            Tali vald
6. Pikksaare piiranguvöönd                            199
7. Peratsaare piiranguvöönd                           160
8. Tuksi piiranguvöönd                                155
 
                                            

 

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määrusega nr 209

 

Viidumäe looduskaitseala sihtkaitsevööndi majandatavad ja piiranguvööndi alavööndid, kus maamaksu makstakse 50% maamaksumäärast
Jrk. nr.      Alavöönd                           Pindala ha
     Saare maakond                          Kihelkonna vald
1. Tammiku piiranguvöönd                               72
2. Mäepe piiranguvöönd                                  4
                                            Lümanda vald
3. Sutru sihtkaitsevöönd                              166
4. Lauma sihtkaitsevöönd                              235
5. Audaku piiranguvöönd                                83
 
                                           

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määrusega nr 209

 

Karula rahvuspargi piiranguvööndi alavööndid, kus maamaksu makstakse 50% maamaksumäärast
Jrk. nr.      Alavöönd                           Pindala ha
     Valga maakond                          Karula vald
1. Rebasemõisa piiranguvöönd                          857,3
2. Savijärve piiranguvöönd                             53,9
3. Karkküla-Kolksi piiranguvöönd                      430,1
4. Palo piiranguvöönd                                  64,6
5. Silla piiranguvöönd                                271,5
6. Koobassaare-Apja piiranguvöönd                     239,6
7. Mähkli-Konnuküla piiranguvöönd                      17,9
     Võru maakond                           Antsla vald
8. Mähkli-Konnuküla piiranguvöönd                     816,1
9. Kaika piiranguvöönd                                809,1
10. Jõepera piiranguvöönd                             411,1
11. Ähijärve piiranguvöönd                            544,8
12. Saera piiranguvöönd                               208,2
13. Aruküla piiranguvöönd                              25,5
                                            Mõniste vald
14. Aruküla piiranguvöönd                             257,6

15. Järve piiranguvöönd                               137,0

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json