Teksti suurus:

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 "Teadmistepõhine Eesti" heakskiitmine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 16, 78

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 "Teadmistepõhine Eesti" heakskiitmine

Vastu võetud 07.02.2007

Riigikogu otsustab:

Kiita heaks juurdelisatud Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007–2013 «Teadmistepõhine Eesti».

Riigikogu esimees Toomas VAREK

Otsuse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 16.02.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01182.)

Lisa