Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määruse nr 395 “Tegevliikme poolt Kaitseliidu sõjalises väljaõppes osalemisel tehtud kulutuste kompenseerimise korra kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 17, 87

Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määruse nr 395 “Tegevliikme poolt Kaitseliidu sõjalises väljaõppes osalemisel tehtud kulutuste kompenseerimise korra kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 16.02.2007 nr 45

Määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» § 32 lõike 3 punkti 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määruse nr 395 «Tegevliikme poolt Kaitseliidu sõjalises väljaõppes osalemisel tehtud kulutuste kompenseerimise korra kehtestamine» (RT I 1999, 98, 869) punkti 1 alapunkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) sõjalises väljaõppes osalenud Kaitseliidu tegevliikmele kompenseeritakse sõidukulud väljaõppele ja tagasi esitatud sõidupiletite alusel. Isikliku sõiduauto kasutamisel kompenseeritakse sõjalises väljaõppes osalenud Kaitseliidu tegevliikmele sõidukulud alalisest elukohast sõjalise väljaõppe toimumise kohta ja tagasi vastavalt Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruses nr 164 «Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja piirmäärad» sätestatule.».

Peaminister Andrus ANSIP

Kaitseminister Jürgen LIGI

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json