Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 18, 287

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 19.02.2007 nr 85

«Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 10 punkti 8 alusel ning kooskõlas «2007. aasta riigieelarve seaduse» §-ga 1 (osa 6 jagu 2) ja Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1999. a määrusega nr 51 «Riigi teaduspreemiate põhimääruse kinnitamine»:

1. Määrata teadusharu paradigmat ja maailmapilti mõjutava väljapaistva avastuse eest 500 000 krooni suurune riigi teaduspreemia Jaan Einastole (kollektiivi juht), Maret Einastole, Enn Saarele ja Erik Tagole – tööde eest teemal «Tumeaine avastamine galaktikate ümbruses ning universumi kärgstruktuur».

2. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 300 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad Ülo Kaasikule ja Ants Viiresele.

3. Määrata eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 150 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad järgmiselt:
1) Tõnu Kollole – täppisteaduste alal uurimuste tsükli «Mitmemõõtmelised maatrikstehnikal põhinevad statistikamudelid» eest;
2) Mihkel Kaljurannale (kollektiivi juht), Mihkel Koelile ja Merike Vaherile – keemia ja molekulaarbioloogia alal teadustööde tsükli «Elektromigratsioonilised meetodid bioprotsesside analüüsis» eest;
3) Jaan Aarikule, Aleks Aidlale, Kaupo Kuklile, Väino Sammelseljale ja Teet Uustarele – tehnikateaduste alal uurimuste tsükli «Dielektriliste materjalide aatomkihtsadestamise tehnoloogia arendamine» eest;
4) Mati Rahule – arstiteaduse alal uurimuste tsükli «Haiguste ja nende mõjurite esinemine Eesti rahvastikus» eest;
5) Peeter Nõgesele ja Ingmar Ottile – geo- ja bioteaduste alal monograafia «Verevi järv – teravalt kihistunud hüpertroofne veekogu» ja siseveekogude ökoloogiat käsitlevate teadusartiklite eest;
6) Mihkel Jalakasele – põllumajandusteaduste alal monograafia «Veise tiinuse ja sünnituse patoloogia» ning vaagna ja udara kandeaparaadi anatoomia ning obsteetrilise pelvimeetria alaste uurimuste eest veisel;
7) Maaja Vadile – sotsiaalteaduste alal uurimuste tsükli «Organisatsiooniline käitumine siirdemajanduses» eest;
8) Mall Hiiemäele – humanitaarteaduste alal folkloristika alase uurimistöö eest.

4. Kollektiivse töö puhul (teadusharu paradigmat ja maailmapilti mõjutava väljapaistva avastuse eest ning teadustööde tsükli eest keemia ja molekulaarbioloogia valdkonnas) makstakse kollektiivi juhile 50% preemiast, 50% jagatakse kollektiivi teiste liikmete vahel võrdselt. Nende kollektiivsete tööde puhul, kus kollektiivi juhti ei ole määratud (tehnikateaduste valdkond ning geo- ja bioteaduste valdkond), jagatakse preemia kollektiivi liikmete vahel võrdselt.

5. Maksta riigi teaduspreemiad välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2007. aasta eelarve teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT