Teksti suurus:

"Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030" heakskiitmine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.02.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 19, 96

"Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030" heakskiitmine

Vastu võetud 14.02.2007

Säästva arengu seaduse § 12 lõike 6 alusel Riigikogu otsustab:

1. Kiita heaks juurde lisatud «Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030».

2. Tunnistada kehtetuks Riigikogu 2005. aasta 26. oktoobri otsus ««Eesti keskkonnastrateegia aastani 2010» heakskiitmine» (RT I 2005, 58, 462).

Riigikogu esimees Toomas VAREK

Otsuse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 26.02.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01285.

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json