Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Lüsingu maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 18, 291

Maamaksu korrigeerimine Lüsingu maastikukaitsealal

Vastu võetud 19.02.2007 nr 89

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Lüsingu maastikukaitseala eesmärki kaitsta maastiku mitmekesisust, karstivorme, vanu loodusmetsi, rohunditerikkaid kuusikuid ja puiskarjamaid ning võttes arvesse metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Järva maakonnas Ambla vallas asuval Lüsingu maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Lüsingu sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Lüsingu piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json