Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Nõmme raba looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 19, 304

Maamaksu korrigeerimine Nõmme raba looduskaitsealal

Vastu võetud 19.02.2007 nr 90

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Nõmme raba looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja kaitsealuste liikide elupaigad ning võttes arvesse metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Järva maakonnas Türi vallas asuval Nõmme raba looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Nõmme ja Vaki sihtkaitsevöönditelt;
2) 50% maamaksumäärast Nõmme raba piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json