Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Pajaka maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 19, 305

Maamaksu korrigeerimine Pajaka maastikukaitsealal

Vastu võetud 19.02.2007 nr 91

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Pajaka maastikukaitseala eesmärki kaitsta vanu loodusmetsi, vanu laialehiseid metsi, siirdesoo- ja rabametsi ning võttes arvesse metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Rapla maakonnas Märjamaa vallas asuvalt Pajaka maastikukaitsealalt makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json