Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Prandi looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 19, 307

Maamaksu korrigeerimine Prandi looduskaitsealal

Vastu võetud 19.02.2007 nr 93

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Prandi looduskaitseala eesmärki kaitsta vanu loodusmetsi, rohunditerikkaid kuusikuid ja soo-lehtmetsi ning võttes arvesse metsa osakaalu sihtkaitsevööndites, kehtestada, et Järva maakonnas Koigi ja Paide vallas asuval Prandi looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast Prandi sihtkaitsevööndilt, Seinapalu sihtkaitsevööndilt ja Tihase sihtkaitsevööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT