Teksti suurus:

Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2012
Avaldamismärge:RTL 2007, 19, 297

Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus

Vastu võetud 21.02.2007 nr 14

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 40 lõike 8 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus metsatulekahjude vältimiseks rakenduvate meetmete rahastamise korraldamiseks.

§ 2.  Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus

  Maakonnad jaotatakse metsatulekahjude esinemissagedust arvestades järgmiselt:

Maakond Maakonna metsade tuleohu suurus

Harjumaa

Ida-Virumaa

Põlvamaa

Lääne-Virumaa

Pärnumaa

Tartumaa

Võrumaa

Läänemaa

Valgamaa

Hiiumaa

Jõgevamaa

Järvamaa

Raplamaa

Saaremaa

Viljandimaa

Suur tuleoht

Suur tuleoht

Suur tuleoht

Keskmine tuleoht

Keskmine tuleoht

Keskmine tuleoht

Keskmine tuleoht

Keskmine tuleoht

Keskmine tuleoht

Väike tuleoht

Väike tuleoht

Väike tuleoht

Väike tuleoht

Väike tuleoht

Väike tuleoht

Rein RANDVER
Minister

Annika UUDELEPP
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json