Teksti suurus:

Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2007, 21, 107

Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 22.02.2007 nr 58

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 49 lõike 9 alusel.

§ 1.  Tasu suurus

  (1) Nõukogu liikmetele nõukogus töötamise eest makstava tasu suurus on järgmine:
  1) esimehele 7400 krooni kuus;
  2) esimehe asetäitjale ja liikmetele 5550 krooni kuus.

  (2) Vabariigi Valitsuse liikmele nõukogus töötamise eest tasu ei maksta.

§ 2.  Täiendava tasu maksmine auditikomitee tegevuses osalemise eest

  Nõukogu liikmele makstakse täiendavat tasu nõukogu moodustatud auditikomitee tegevuses osalemise eest:
  1) auditikomitee esimehele 25% § 1 lõike 1 punktis 2 määratud tasu suurusest;
  2) auditikomitee liikmetele 10% § 1 lõike 1 punktis 2 määratud tasu suurusest.

§ 3.  Tasu maksmine

  (1) Nõukogu liikmetele makstakse tasu üks kord kuus.

  (2) Nõukogu liikmele, kes nõukogu otsuste vastuvõtmisel ei osalenud, koosoleku toimumise kuu eest tasu ei maksta. Kui samal kuul toimub mitu nõukogu koosolekut, makstakse tasu proportsionaalselt osaletud koosolekute arvuga.

  (3) Auditikomitee liikmele, kes auditikomitee töös kalendrikuu jooksul ei osalenud, nõukogu esimehe otsusel §-s 2 nimetatud täiendavat tasu selle kuu eest ei maksta.

  (4) Nõukogu liikmetele makstakse tasu Riigimetsa Majandamise Keskuse eelarvest.

§ 4.  Rakendussäte

  Käesolevat määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP


Keskkonnaminister Rein RANDVER


Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json