Teksti suurus:

Eesti Meditsiiniraamatukogu tegevuse lõpetamine riigiasutusena

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Eesti Meditsiiniraamatukogu tegevuse lõpetamine riigiasutusena

Vastu võetud 29.01.2007 nr 14
RTL 2007, 12, 189
jõustumine 05.02.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.02.2007RTL 2007, 19, 30105.03.2007


Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 3 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korraga».

§ 1. Tegevuse lõpetamine

 (1) Seoses vajaduse puudumisega osutada teenuseid riigiasutuse tasandil lõpetakse 12. aprillist 2007. a Eesti Meditsiiniraamatukogu tegevus.

 (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Sotsiaalministeerium.

 (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Eesti Meditsiiniraamatukogu (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70003520).

§ 2. Likvideerimiskomisjon

 (1) Eesti Meditsiiniraamatukogu tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

Merle Lember

Sotsiaalministeeriumi finants- ja varahalduse osakonna jurist

Tiina Tammer

Sotsiaalministeeriumi pearaamatupidaja

Gladys-Margit Vellamaa

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri abi

Kersti Berendsen-Koržets

Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik

Ena Lõoväli

Eesti Meditsiiniraamatukogu pearaamatupidaja

Katrin Kaasik

Eesti Meditsiiniraamatukogu pearaamatukoguhoidja

Kristi Kulu

Eesti Meditsiiniraamatukogu direktor


[RTL 2007, 19, 301 - jõust. 05.03.2007]

 (2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Kersti Berendsen-Koržets.

 (3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd määruse jõustumisest ja lõpetab töö ning esitab riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti sotsiaalministrile 30. aprilliks 2007. a.

§ 3. Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Eesti Meditsiiniraamatukogu lõpetamisel kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse alates 12. aprillist 2007. a.

§ 4. Määruste kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 13. jaanuari 1998. a määrus nr 5 «Eesti Meditsiiniraamatukogu põhimääruse kinnitamine» (RTL 1998, 40/41, 199; 220/221, 881) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse jõustumine

§ 4.   jõustub 12. aprillil 2007. a.