Teksti suurus:

Riigi põhikooli ja gümnaasiumi pedagoogide töötasustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 21, 110

Riigi põhikooli ja gümnaasiumi pedagoogide töötasustamine

Vastu võetud 01.03.2007 nr 63

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 5 lõike 2 punkti 6 ning «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 45 lõike 3 alusel.

§ 1. Pedagoogide kuupalga alammäärad

(1) Pedagoogide kuupalga alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on järgmised:

1) noorempedagoogil 7 800 krooni;
2) pedagoogil 8 260 krooni;
3) vanempedagoogil 9 440 krooni;
4) pedagoog-metoodikul 11 400 krooni.

(2) Oma ametikohal töötamiseks kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi puhul lisandub klassijuhataja ülesannete täitmise korral vastavale lõikes 1 toodud palga alammäärale 660 krooni kuus.

(3) Keha- kõne-, meele- ja vaimupuuetega õpilaste kooli või klassi pedagoogide kuupalga alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on järgmised:

1) noorempedagoogil 8 580 krooni;
2) pedagoogil 9 090 krooni;
3) vanempedagoogil 10 385 krooni;
4) pedagoog-metoodikul 12 540 krooni.

(4) Kasvatuse eritingimusi vajavate ning psüühikahäiretega õpilaste koolide pedagoogide kuupalga alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on järgmised:

1) noorempedagoogil 9 750 krooni;
2) pedagoogil 10 325 krooni;
3) vanempedagoogil 11 800 krooni;
4) pedagoog-metoodikul 14 250 krooni.

§ 2. Rakendussätted

(1) Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2006. a määrus nr 79 «Riigi põhikooli ja gümnaasiumi pedagoogide töötasustamine» (RT I 2006, 13, 107) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Haridus- ja teadusminister Mailis REPS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json