Teksti suurus:

Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 22, 118

Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. märtsi 2007. a otsusega nr 123

Pühade ja tähtpäevade seaduse (RT I 1998, 13, 162; 2005, 24, 185) § 3 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) 22. september – vastupanuvõitluse päev;».

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json