Teksti suurus:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 18 kehtetuks tunnistamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 22, 116

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 18 kehtetuks tunnistamise seadus

Vastu võetud 15.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. märtsi 2007. a otsusega nr 121

§ 1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse (RT I 1999, 16, 273; 2006, 55, 409) § 18 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json