Teksti suurus:

Keskkonnatasude seaduse § 10 lõike 2 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 22, 117

Keskkonnatasude seaduse § 10 lõike 2 muutmise seadus

Vastu võetud 15.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. märtsi 2007. a otsusega nr 122

Keskkonnatasude seaduse (RT I 2005, 67, 512; 2006, 29, 220) § 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vee erikasutusõiguse tasu ei nõuta, kui vett võetakse:
1) vee-energia saamiseks;
2) põllumajandusmaa niisutamiseks;
3) kalakasvatuse tarbeks;
4) põhjaveest vähem kui 5 kuupmeetrit ööpäevas, välja arvatud juhul, kui võetav vesi on mineraalvesi;
5) pinnaveekogust vähem kui 30 kuupmeetrit ööpäevas.»

Riigikogu esimees Toomas VAREK

/otsingu_soovitused.json