Teksti suurus:

Sotsiaalministri 25. oktoobri 1999. a määruse nr 64 „Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded” kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2011, 5

Sotsiaalministri 25. oktoobri 1999. a määruse nr 64 „Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded” kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 25.01.2011 nr 5

Määrus kehtestatakse „Haldusmenetluse seaduse” § 93 lõike 1 alusel kooskõlas „Rahvatervise seaduse” §-ga 23.

Sotsiaalministri 25. oktoobri 1999. a määrus nr 64 „Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded” (RTL 1999, 152, 2149; RT I 2010, 69, 526) tunnistatakse kehtetuks.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json