Teksti suurus:

Eesti Kontserdi tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2014, 1

Eesti Kontserdi tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 22.01.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas etendusasutuse seaduse ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord”.

§ 1.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses sihtasutuse Eesti Kontsert asutamisega ja senise riigiasutuse Eesti Kontsert ülesannete üle minemisega sihtasutusele kaob vajadus osutada kontsertteenust riigiasutuse tasandil ning riigiasutuse tegevus lõpetatakse 1. aprillist 2014. a.

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Kultuuriministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Eesti Kontsert (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70004608).

§ 2.   Likvideerimiskomisjon

  (1) Eesti Kontserdi tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna muusikanõunik;
Eesti Kontserdi direktor;
Eesti Kontserdi pearaamatupidaja;
Kultuuriministeeriumi üldosakonna personalijuht;
Kultuuriministeeriumi finantsosakonna pearaamatupidaja;
Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahalduse peaspetsialist;
Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna õiguse peaspetsialist.

  (2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna muusikanõunik.

  (3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd 31. jaanuaril 2014. a ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 31. märtsi 2014. a seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kultuuriministrile hiljemalt 14. aprillil 2014. a.

§ 3.   Töölepingute üleminek

  Eesti Kontserdi töötajate töölepingud lähevad 1. veebruarist 2014. a muutumatul kujul üle Sihtasutusele Eesti Kontsert vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 4.   Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Eesti Kontserdi kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 1. aprillist 2014. a.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 5. jaanuari 2000. a määrus nr 1 „Riigietendusasutuse Eesti Kontsert põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määruse § 5 jõustub 1. aprillil 2014. a.

Urve Tiidus
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json