Teksti suurus:

2017. aastal toetatavad „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmed ja tegevuste liigid

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2017, 1

2017. aastal toetatavad „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmed ja tegevuste liigid

Vastu võetud 26.01.2017 nr 11

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 alusel.

2017. aastal antakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” alusel järgmisi toetusi:
1) rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus;
2) tootmis- ja turustamiskavade toetus;
3) kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus;
4) „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus;
5) kalapüügitoodete ladustamisabi;
6) kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus;
7) kalapüügi innovatsioonitoetus;
8) vesiviljeluse innovatsioonitoetus.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json