Teksti suurus:

2017. aastal toetatavad „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmed ja tegevuste liigid

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2017, 28

2017. aastal toetatavad „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmed ja tegevuste liigid

Vastu võetud 26.01.2017 nr 11
RT I, 28.01.2017, 1
jõustumine 31.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.02.2017RT I, 07.03.2017, 910.03.2017
17.04.2017RT I, 21.04.2017, 224.04.2017
15.05.2017RT I, 20.05.2017, 523.05.2017
01.06.2017RT I, 06.06.2017, 409.06.2017
27.06.2017RT I, 05.07.2017, 908.07.2017

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 alusel.

2017. aastal antakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” alusel järgmisi toetusi:
1) rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus;
2) tootmis- ja turustamiskavade toetus;
3) kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus;
4) „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus;
5) kalapüügitoodete ladustamisabi;
6) kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus;
7) kalapüügi innovatsioonitoetus;
8) vesiviljeluse innovatsioonitoetus;
9) merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus;
[RT I, 07.03.2017, 9 - jõust. 10.03.2017]

10) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus;
[RT I, 07.03.2017, 9 - jõust. 10.03.2017]

11) püügivahendi parendamise toetus;
[RT I, 21.04.2017, 2 - jõust. 24.04.2017]

12) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus;
[RT I, 20.05.2017, 5 - jõust. 23.05.2017]

13) integreeritud mereseire arendamise toetus;
[RT I, 06.06.2017, 4 - jõust. 09.06.2017]

14) merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus.
[RT I, 05.07.2017, 9 - jõust. 08.07.2017]