Teksti suurus:

2017. aastal toetatavad „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmed ja tegevuste liigid

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2017, 6

2017. aastal toetatavad „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmed ja tegevuste liigid

Vastu võetud 26.01.2017 nr 11
RT I, 28.01.2017, 1
jõustumine 31.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.02.2017RT I, 07.03.2017, 910.03.2017
17.04.2017RT I, 21.04.2017, 224.04.2017
15.05.2017RT I, 20.05.2017, 523.05.2017

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 alusel.

2017. aastal antakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” alusel järgmisi toetusi:
1) rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus;
2) tootmis- ja turustamiskavade toetus;
3) kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus;
4) „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus;
5) kalapüügitoodete ladustamisabi;
6) kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus;
7) kalapüügi innovatsioonitoetus;
8) vesiviljeluse innovatsioonitoetus;
9) merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus;
[RT I, 07.03.2017, 9 - jõust. 10.03.2017]

10) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus;
[RT I, 07.03.2017, 9 - jõust. 10.03.2017]

11) püügivahendi parendamise toetus;
[RT I, 21.04.2017, 2 - jõust. 24.04.2017]

12) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus.
[RT I, 20.05.2017, 5 - jõust. 23.05.2017]