Teksti suurus:

Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2017, 3

Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord
[RT I, 27.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

Vastu võetud 09.06.2009 nr 86
RT I 2009, 32, 201
jõustumine 28.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.12.2010RT I, 22.12.2010, 201.01.2011
22.08.2013RT I, 27.08.2013, 101.09.2013, osaliselt 30.08.2013
25.11.2014RT I, 28.11.2014, 1101.12.2014
26.01.2017RT I, 28.01.2017, 231.01.2017

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 401 lõigete 1, 2 ja 4 alusel.
[RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala
[Kehtetu - RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

§ 2.   Sõrmejälgede võtmisele ja sõrmejäljekujutistele esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

2. peatükk SÕRMEJÄLGEDE VÕTMINE 

§ 3.   Sõrmejälgede võtmise nõuded
[Kehtetu - RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

§ 4.   Sõrmejälgede võtmise erisused
[Kehtetu - RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

§ 5.   Sõrmejälgede võtmise vanuse alampiir
[Kehtetu - RT I, 27.08.2013, 1 - jõust. 30.08.2013]

§ 6.   Sõrmejäljekujutistele esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 28.01.2017, 2 - jõust. 31.01.2017]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.   Sõrmejäljekujutiste kasutuselevõtmise tähtpäev

  (1) Määruse jõustumisest arvates hakatakse dokumendi taotlejalt võtma dokumendi taotluse esitamisel sõrmejälgi.

  (2) Enne määruse jõustumist esitatud dokumendi taotluste puhul dokumendi taotlejalt sõrmejälgi ei võeta.

  (3) Määruse jõustumisest arvates rakendatakse „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 114 lõigetes 2–5 sätestatud isikliku ilmumise nõuet ning sama seaduse §-s 115 sätestatud erisusi.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 28. juunil 2009. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json