Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muudatustega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2020, 2

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muudatustega

Vastu võetud 23.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 155 lõike 1 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 134 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu” muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruses nr 134 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse termin „kasvuhoonegaaside heitkoguse luba (edaspidi heitkoguse luba)” terminiga „keskkonnaluba või keskkonnakompleksluba kauplemissüsteemis osalemiseks (edaspidi kauplemissüsteemi luba)”;

2) paragrahvides 2 ja 3 asendatakse läbivalt termin „heitkoguse luba” terminiga „kauplemissüsteemi luba” vastavas käändes.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” muutmine

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 3 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

Mart Helme
Siseminister peaministri ülesannetes

Rene Kokk
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json