Teksti suurus:

Järva maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid

Järva maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2020, 14

Järva maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid
[RT I 2010, 5, 14 - jõust. 30.01.2010]

Vastu võetud 05.10.2006 nr 213
RT I 2006, 46, 336
jõustumine 27.10.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
21.01.2010RT I 2010, 5, 1430.01.2010
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
23.01.2020RT I, 28.01.2020, 107.02.2020

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1.   Parkide piirid

  Järva maakonnas paiknevate järgmiste parkide piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
  1) Albu mõisa park2
  2) Aravete kooli park2
  3) Eistvere mõisa park2
  4) Huuksi mõisa park2
  5) Kabala mõisa park2
  6) Koigi mõisa park2
  7) Kolu mõisa park2
  8) Koordi mõisa park2
  9) Kuksema kabelipark2
  10) Laimetsa mõisa park2
  11) Lokuta mõisa park2
  12) Mäo mõisa park3
  13) Norra mõisa park2
  14) Oisu mõisa park2
  15) Purdi mõisa park3
  16) Rõugu talupark-dendraarium2
  17) Sargvere mõisa park3
  18) Särevere mõisa park2
  19) Vao mõisa park2
  20) Vodja mõisa park2
  21) Väike-Kareda mõisa park2
  22) Aruküla mõisa park3
[RT I 2010, 5, 14 - jõust. 30.01.2010]
  23) Eivere mõisa park3
[RT I 2010, 5, 14 - jõust. 30.01.2010]
  24) Laupa mõisa park3
[RT I 2010, 5, 14 - jõust. 30.01.2010]
  25) Roosna-Alliku mõisa park3
[RT I 2010, 5, 14 - jõust. 30.01.2010]
  26) Väätsa mõisa park3
[RT I 2010, 5, 14 - jõust. 30.01.2010]
  27) Ervita mõisa park2
[RT I, 28.01.2020, 1 - jõust. 07.02.2020]
  28) Karinu mõisa park4
[RT I, 28.01.2020, 1 - jõust. 07.02.2020]
  29) Käru mõisa park5
[RT I, 28.01.2020, 1 - jõust. 07.02.2020]
  30) Seidla mõisa park6
[RT I, 28.01.2020, 1 - jõust. 07.02.2020]
  31) Väinjärve mõisa park4.
[RT I, 28.01.2020, 1 - jõust. 07.02.2020]

§ 2.   Puistute piirid

  Järva maakonnas paiknevate järgmiste puistute piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
  1) Purdi ebatsuugapuistu3
  2) Kuksema põlispuud3.
[RT I 2010, 5, 14 - jõust. 30.01.2010]

§ 3.   Kaitsekord

  Paragrahvides 1 ja 2 nimetatud parkide ja puistute kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri».
[RT I 2010, 5, 14 - jõust. 30.01.2010]

§ 4.   Määruse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Kaitsealuste parkide ja puistute välispiirid on kantud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I, 28.01.2020, 1 - jõust. 07.02.2020]

Parkide ja puistute kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

2 Park on kaitse alla võetud Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 29. detsembri 1965. a otsusega nr 196 «Paide rajooni territooriumil asuvate looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide kaitse korraldamisest».

3 Park või puistu on kaitse alla võetud Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 21. juuni 1972. a otsusega nr 132 «Looduse kaitsest Paide rajoonis».

4 Park on kaitse alla võetud Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 23. jaanuari 1959. a otsusega nr 14 „Vanade parkide ja veekogude kaitse alla võtmisest Paide rajoonis”.
[RT I, 28.01.2020, 1 - jõust. 07.02.2020]

5 Park on kaitse alla võetud Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 2. märtsi 1959. a otsusega nr 1 „Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamisest Rapla rajoonis”.
[RT I, 28.01.2020, 1 - jõust. 07.02.2020]

6 Park on kaitse alla võetud Tapa Rajooni TSN Täitevkomitee 14. juuli 1959. a otsusega nr 78 „Looduskaitse organiseerimisest Tapa rajoonis”.
[RT I, 28.01.2020, 1 - jõust. 07.02.2020]

Lisa Albu mõisa park

Lisa Aravete kooli park

Lisa Aruküla mõisa park

Lisa Eistvere mõisa park

Lisa Eivere mõisa park

Lisa Ervita mõisa park
[RT I, 28.01.2020, 1 - jõust. 07.02.2020]

Lisa Huuksi mõisa park

Lisa Kabala mõisa park

Lisa Karinu mõisa park
[RT I, 28.01.2020, 1 - jõust. 07.02.2020]

Lisa Koigi mõisa park

Lisa Kolu mõisa park

Lisa Koordi mõisa park

Lisa Kuksema kabelipark

Lisa Kuksema põlispuud

Lisa Käru mõisa park
[RT I, 28.01.2020, 1 - jõust. 07.02.2020]

Lisa Laimetsa mõisa park

Lisa Laupa mõisa park

Lisa Lokuta mõisa park

Lisa Mäo mõisa park

Lisa Norra mõisa park

Lisa Oisu mõisa park

Lisa Purdi ebatsuugapuistu

Lisa Purdi mõisa park

Lisa Roosna-Alliku mõisa park

Lisa Rõugu talupark-dendraarium

Lisa Sargvere mõisa park

Lisa Seidla mõisa park
[RT I, 28.01.2020, 1 - jõust. 07.02.2020]

Lisa Särevere mõisa park

Lisa Vao mõisa park

Lisa Vodja mõisa park

Lisa Väike-Kareda mõisa park

Lisa Väinjärve mõisa park
[RT I, 28.01.2020, 1 - jõust. 07.02.2020]

Lisa Väätsa mõisa park

/otsingu_soovitused.json