Teksti suurus:

Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm

Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:

Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm

Vastu võetud 22.04.2004 nr 80
RTL 2004, 50, 860
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.02.2007RTL 2007, 20, 33812.03.2007

Määrus kehtestatakse «Konkurentsiseaduse» § 33 lõike 4 alusel.

§ 1.  Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord

 (1) «Konkurentsiseaduse» § 33 lõikes 4 nimetatud juhul esitab abi saaja abi andjale käesoleva määruse lisas toodud vormis vähese tähtsusega abi teatise (edaspidi teatis). Teatise esitamise tähtaja määrab abi andja. Teatise allkirjastab abi saava ettevõtja juht.

 (2) Vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 1998/2006/EÜ, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi kohta (ELT L 379, 28.12.2006, lk 5-10) artikli 3 lõikele 3 on abi andja kohustatud säilitama materjale individuaalse vähese tähtsusega abi kohta 10 aastat alates abi saajale kättesaadavaks tegemise päevast, ning materjale abiprogrammi raames antud vähese tähtsusega abi kohta 10 aastat alates viimasest vastava programmi raames antud abi kättesaadavaks tegemise päevast.
[RTL 2007, 20, 338 - jõust. 12.03.2007]

§ 2.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. mail 2004. a.
01.02.2008 11:25
Veaparandus - Parandatud trükiviga muutva akti vastuvõtmise kuupäevas.

Lisa VÄHESE TÄHTSUSEGA ABI TEATISE VORM

/otsingu_soovitused.json