Teksti suurus:

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olnud asutuste ja organisatsioonide nende ametikohtade loetelu, kus töötatud aeg arvatakse avaliku teenistuse staaži hulka

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olnud asutuste ja organisatsioonide nende ametikohtade loetelu, kus töötatud aeg arvatakse avaliku teenistuse staaži hulka - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olnud asutuste ja organisatsioonide nende ametikohtade loetelu, kus töötatud aeg arvatakse avaliku teenistuse staaži hulka

Vastu võetud 19.03.2002 nr 97
RT I 2002, 28, 161
jõustumine 25.03.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.04.2004RT I 2004, 23, 15415.04.2004
22.02.2007RT I 2007, 21, 10801.01.2008

Määrus kehtestatakse «Avaliku teenistuse seaduse» § 182 lõike 3 alusel ning tulenevalt sama paragrahvi lõikest 1.

§ 1.  Asutused, mille koosseisus olid avaliku võimu ülesannete täitmist eeldavad ametikohad

  Avaliku teenistuse staaži hulka arvatakse ENSV Metsamajanduse Ministeeriumile, ENSV Põllumajanduse ja Varumise Ministeeriumi Metsamajanduse Peavalitsusele, ENSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsusele, ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumile, ENSV Looduskaitse ja Metsamajanduse Komiteele ja Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumile allunud metsamajandites ja metskondades, Metsaameti riigimetsamaade talitustes ja metskondades, Metsainstituudis, Metsakatsejaamas ning kaitsealade administratsioonides riikliku järelevalve funktsioone teostanud, §-s 2 loetletud ametikohtadel töötatud aeg.
[RT I 2007, 21, 108 - jõust. 01.01.2008]

§ 2.  Ametikohad, mis eeldasid avaliku võimu ülesannete täitmist

  (1) Metsamajandite või riigimetsamaade talituste ametikohad, mis eeldasid avaliku võimu ülesannete täitmist, olid:
  1) direktor
  2) direktori asetäitja
  3) jahijaoskonna ülem
  4) jahijaoskonna ülema abi
  5) peametsaülem
  6) metsaülem
  7) abimetsaülem
  8) metsaülem-vaneminspektor
  9) looduskaitse rajooniinspektor
  10) looduskaitse jaoskonnainspektor
  11) (vanem)insener-metsapatoloog
  12) metsavalve (vanem)insener
  13) metsakaitse (vanem)insener
  14) metsakultuuride (vanem)insener
  15) metsakasutuse (vanem)insener
  16) metsnik
  17) metsavaht
  18) metsatehnik
  19) (vanem)tehnik
  20) (vanem)tehnik-jääger
  21) (vanem)jääger
  22) meister-jääger
  23) metsameister

  (2) Metsainstituudi ametikohad, mis eeldasid avaliku võimu ülesannete täitmist, olid:
  1) direktor
  2) direktori asetäitja
  3) metsakaitse osakonna juhataja
  4) looduskaitse osakonna juhataja
  5) peainsener
[RT I 2007, 21, 108 - jõust. 01.01.2008]
  6) metsakaitse laboratooriumi (labori) juhataja
[RT I 2007, 21, 108 - jõust. 01.01.2008]
  7) metsakaitse uurimiskeskuse juhataja
[RT I 2007, 21, 108 - jõust. 01.01.2008]

  (3) Metsakatsejaama ametikohad, mis eeldasid avaliku võimu ülesannete täitmist, olid:
  1) juhataja
  2) juhataja asetäitja

  (4) Rahvuspargi, maastikukaitseala ja looduskaitseala administratsioonide ametikohad, mis eeldasid avaliku võimu ülesannete täitmist, olid:
  1) direktor või juhataja
  2) direktori asetäitja või juhataja asetäitja
  3) peametsaülem
  4) insener
  5) inspektor
  6) vaneminsener-järelevalveülem
  7) (vanem)tehnik
  8) metsavaht
  9) looduskaitse rajooniinspektor
  10) looduskaitse jaoskonnainspektor
  11) looduskaitse vaneminspektor

  (5) Metskondade ametikohad, mis eeldasid avaliku võimu ülesannete täitmist, olid:
  1) metsaülem
  2) metsnik
  3) metsavaht
[RT I 2007, 21, 108 - jõust. 01.01.2008]

§ 3.  Rakendussätted

  (1) Paragrahvis 2 nimetatud ametikohtadel töötatud aeg arvatakse avaliku teenistuse staaži hulka, kui isik oli «Avaliku teenistuse seaduse» jõustumisel teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates «Avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse» (RT I 2001, 7, 18) jõustumisest 27. jaanuaril 2001. a.
[RT I 2004, 23, 154 - jõust. 15.04.2004]

/otsingu_soovitused.json