Teksti suurus:

Kultuuriministri 5. veebruari 1998. a määruse nr 3 „Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.02.2012, 3

Kultuuriministri 5. veebruari 1998. a määruse nr 3 „Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 20.02.2012 nr 4

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 43 lõike 5 ja „Etendusasutuse seaduse” § 4 lõike 2 alusel.

Kultuuriministri 5. veebruari 1998. a määrusega nr 3 kinnitatud „Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimääruse” (RT I, 15.03.2011, 26) punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

4. EFK postiaadress on Toompuiestee 20, 10149 Tallinn.”.

Rein Lang
Minister

Siim Sukles
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json