Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine töökoha loomise toetuse maksmise tingimuste muutmise tõttu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.02.2017, 4

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine töökoha loomise toetuse maksmise tingimuste muutmise tõttu

Vastu võetud 23.02.2017 nr 58

Määrus kehtestatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 41 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 17. septembri 2015. a määruse nr 93 „Tööhõiveprogramm 2016–2017” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 2015. a määruses nr 93 „Tööhõiveprogramm 2016–2017” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lauseosa „kuni 31. detsembrini 2017. a” järel lauseosaga „, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti”;

2) paragrahvi 151 lõikes 2 asendatakse sõna „ühe” sõnadega „kahe järjestikuse”;

3) paragrahvi 151 lõike 9 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kummalgi juhul ei maksta töökoha loomise toetust kauem kui 31. detsembrini 2018. a.”;

4) 4. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Rakendussätted”;

5) 4. peatükki täiendatakse §-ga 241 järgmises sõnastuses:

§ 241. Üleminekusätted

(1) Käesoleva määruse § 151 lõigetes 1 ja 4 sätestatud Ida-Viru maakonnas töökoha loomise tingimus on täidetud ka juhul, kui töökoht luuakse kohaliku omavalitsuse üksuses, mis kuni haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumiseni kuulus Ida-Viru maakonna koosseisu.

(2) Käesoleva määruse § 151 lõiget 9 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2017. a esitatud taotluste suhtes.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruse nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruses nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lauseosa „kuni 31. detsembrini 2020. a” järel lauseosaga „, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti”;

2) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Programmi rahaline maht on 2017. aastal kuni 22,3 miljonit eurot, 2018. aastal kuni 44,4 miljonit eurot, 2019. aastal kuni 45,9 miljonit eurot ja 2020. aastal kuni 48,1 miljonit eurot.”;

3) paragrahvi 17 lõikes 2 asendatakse sõna „ühe” sõnadega „kahe järjestikuse”;

4) paragrahvi 17 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Töökoha loomise toetust võib taotleda eraõiguslik juriidiline isik kuni 31. detsembrini 2017. a.”;

5) paragrahvi 17 lõike 9 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kummalgi juhul ei maksta töökoha loomise toetust kauem kui 31. detsembrini 2018. a.”;

6) paragrahvi 27 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) 2017. aastal kuni 61 328 tööturuteenusel osalemist;
2) 2018. aastal kuni 108 445 tööturuteenusel osalemist;”;

7) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva määruse § 17 lõigetes 1 ja 4 sätestatud Ida-Viru maakonnas töökoha loomise tingimus on täidetud ka juhul, kui töökoht luuakse kohaliku omavalitsuse üksuses, mis kuni haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumiseni kuulus Ida-Viru maakonna koosseisu.”;

8) paragrahvi 32 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Määruse § 5 punkt 8, § 17 ja § 26 lõike 1 punkt 5 kehtivad kuni 31. detsembrini 2018. a.”.

§ 3.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. märtsist 2017. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json