Teksti suurus:

Pakettreisilepingu ja seotud reisikorraldusteenuste standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine

Pakettreisilepingu ja seotud reisikorraldusteenuste standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.02.2018, 1

Pakettreisilepingu ja seotud reisikorraldusteenuste standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine

Vastu võetud 21.02.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse võlaõigusseaduse § 867 lõike 5 ja § 8671 lõike 3 alusel.

§ 1.   Pakettreisilepingu ja seotud reisikorraldusteenuste standardinfo teabelehed

  (1) Kehtestada järgmised pakettreisilepingu standardinfo teabelehtede vormid (lisa 1):
  1) Vorm A. Pakettreisilepingu standardinfo teabeleht juhul, kui hüperlingi kasutamine on võimalik;
  2) Vorm B. Pakettreisilepingu standardinfo teabeleht juhul, kui hüperlingi kasutamine ei ole võimalik;
  3) Vorm C. Pakettreisilepingu standardinfo teabeleht juhul, kui reisikorraldaja edastab andmed teisele ettevõtjale vastavalt turismiseaduse § 7 lõike 2 punktile 5.

  (2) Kehtestada järgmised seotud reisikorraldusteenuste standardinfo teabelehtede vormid (lisa 2):
  1) Vorm A. Standardinfo teabeleht juhul, kui turismiseaduse § 71 lõike 1 punkti 1 kohaselt interneti teel pakutavate seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustav ettevõtja osutab reisijaveoteenust, mille esemeks on ka tagasireis;
  2) Vorm B. Standardinfo teabeleht juhul, kui turismiseaduse § 71 lõike 1 punkti 1 kohaselt interneti teel pakutavate seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustav ettevõtja ei osuta reisijaveoteenust, mille esemeks on tagasireis;
  3) Vorm C. Standardinfo teabeleht juhul, kui turismiseaduse § 71 lõike 1 punkti 1 kohaselt pakutavate seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustav ettevõtja ei osuta reisijaveoteenust, mille esemeks on tagasireis, ning leping sõlmitakse ettevõtja ja reisija samaaegsel füüsilisel kohalolekul;
  4) Vorm D. Standardinfo teabeleht juhul, kui turismiseaduse § 71 lõike 1 punkti 2 kohaselt interneti teel pakutavate seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustav ettevõtja osutab reisijaveoteenust, mille esemeks on ka tagasireis;
  5) Vorm E. Standardinfo teabeleht juhul, kui turismiseaduse § 71 lõike 1 punkti 2 kohaselt interneti teel pakutavate seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustav ettevõtja ei osuta reisijaveoteenust, mille esemeks on tagasireis.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2018.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 1 Pakettreisilepingu standardinfo teabelehed

Lisa 2 Seotud reisikorraldusteenuste standardinfo teabelehed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json